Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Statistiek en Kansrekening

Over de problemen en valkuilen met statistiek vind je veel bij Statistics every writer should know. De basistheorie kun je bestuderen bij Basic Statistics. Een electronisch tekstboek wordt aangeboden door Statsoft. Allerlei statistische tools kun je vinden bij SticiGui.

Cijfers liegen niet en op deze site staan heel veel cijfermatige weetjes.

Worldometer laat je zien hoeveel mensen er op dit moment op de wereld zijn, hoeveel bos er verloren gaat, hoeveel mensen er naar de film gaan en dat alles in real time.

Een verzameling van websites op het gebied van wiskunde en statistiek in de USA en Canada met o.a. fractals, de stelling van Fermat, wiskundige constantes en verwijzingen naar wiskundige instituten). De Fatality Analysis Reporting System bewaart data omtrent ongelukken met dodelijke afloop op Amerikaanse snelwegen. Iedere tien jaar is er in de Verenigde Staten een grote volkstelling, de Census. De Census heeft een eigen site, waar je heel veel cijfertjes kunt vinden over de Verenigde Staten en bijv. ook de bevolkingsteller van de USA en de gehele wereld. Het Bureau of Labor Statistics geeft info over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Heel veel cijfers over de Amerikaanse bevolking staan bij Fedstat,gCensus en FactFinder en over de Europese bevolking bij Eurostat. Het National Statistics Office van Malta biedt je veel statistische info over dit onafhankelijk eilandenrepubliekje ten zuiden van Sicilië (fijn vakantieland trouwens).  The Reality Clock geeft in de vorm van klokken veel statistische info over de Verenigde Staten, de rest van de wereld en ver daarbuiten. Ook Statistical Resources biedt een schat aan informatie. Voor Canada moet je op de site van Statistics Canada zijn, voor Noorwegen bij Statistics Norway en voor Zweden bij Statistics Sweden. Bij City-Data kun je gegevens vinden over de Amerikaanse steden. Bij Social Science Data Archives vind je een verzameling van statistische bureaus over de gehele wereld.

Ben je meer geïnteresseerd in getallen rond het waterverbruik van de Amerikanen, dan moet je USGS zijn. De gezondheid in de wereld wordt statistisch bijgehouden door de WHO.

Altijd leuk om je dagdromend in te verdiepen zijn de lottocijfers. Doe eens een onderzoekje naar je kansen bij de Engelse lotto, met die hele hoge prijzen. Ook de Belgische lotto leent zich voor statistisch onderzoek, waarbij de officiële site ook de geschiedenis en grafieken bevat. Maar je kunt ook gewoon een lot in onze eigen Staatsloterij kopen. Nog veel meer loterijen op de site van de Multi-State Lottery Association. Bij How stuff works kun je meer te weten komen over de werking van loterijen, maar ook over de beste strategie om het te spelen. Het College van Toezicht op de Kansspelen controleert dit soort zaken in Nederland.  In Nederland kennen we verder de Sponsorloterij. Pleasure Watch is een Nederlandstalige site met een risicoanalyse van diverse kansspelen. Hoe moet je roulette spelen? Wat is de beste strategie? How stuff works legt het haarfijn uit.

Tja, en het Centraal Bureau voor de Statistiek in ons goede Voorburg levert alles wat je maar wilt weten in Nederland, zolang het maar over getallen gaat. Het CBS heeft zelfs een site over de Volkstelling van 1899, waar je allerlei cijfermatig onderzoek kunt doen. Een andere site geeft informatie uit alle Volkstellingen van 1795 tot 1971. Het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute houdt zich bezig met demografische ontwikkelingen. Het NIPO is een marktonderzoekinstituut (je kunt zelf mee doen, er zijn tips voor marktonderzoek en resultaten). Ook Intomart is een onderzoeksinstituut en zoekt deelnemers aan haar enquêtes. Het Population Reference Bureau verstrekt informatie over bevolkingen. Canadese statistiek staat hier. Bij de Amerikaanse Census kun je informatie vinden over de samenstelling van de bevolking van alle landen ter wereld. STATEC is het Luxemburgse Bureau voor Statistiek. In België kennen we het Nationaal Instituut voor Statistiek en en voor Vlaanderen de Administratie Planning en Statistiek. Op de site van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie kun je veel cijfertjes vinden, maar ook info over het vak Statistiek. Op de site Human Development Reports van de Verenigde Naties staan ook heel veel informatieve cijfers.
Het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NIDI is een onderdeel van de Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) en heeft een interessante populatieatlas op Internet gezet (hiernaast de Nederlandse bevolkingspiramide).

NationMaster is een Amerikaanse statistieksite met veel fraaie grafieken over bijv. Olympische medailles, de rijkste landen ter wereld, e.d., kortom Where Stats come alive.

Statistiek wordt tegenwoordig ook in de rechtszaal gebruikt, maar daar kleven nog wel wat gevaren aan.

World in balance is een site van de Amerikaanse schooltelevisie over de groei van de wereldbevolking.

Erg saai van vormgeving is een site met een tekst over statistische theorie.

Op deze site vind je een verzameling applets op het gebied van de statistiek.

Bij de Vereniging voor Statistiek staat een verzameling links.

OECD Statistics bevat een verzameling links naar instanties, waar statistische gegevens te vinden zijn.

Om een wat beter begrip van regressielijnen te krijgen kun je een applet bekijken. Op deze zelfde site zijn nog meer statistische applets te bekijken. 

Bij de site Econometrie van de Vrije Universiteit in Amsterdam kun je enkele leuke programma's downloaden, zoals ORSTAT (voor statistische experimenten), ROULETTE en LOTTOFILE

Na een kleine enquête kun je je verdiepen in de werking van verkiezingen.

Bij de Histogram Explorer kun je op interactieve wijze het begrip histogram bestuderen.

Florence Nightingale, de beroemde verpleegster uit de Krimoorlog, op een wiskundesite? Ja, zij is van grote betekenis geweest voor de statistiek. Op de site van het Florence Nightingale Museum in Londen kun je informatie vinden.

Gallery of Data Visualization laat je het beste en het slechtste van statistische grafieken zien.

Met het gratis programma 1stchart kun je fraaie diagrammen maken.

Denk ook eens aan de Nederlandstalige site van Willem van Ravenstein met veel statistische onderwerpen.

Het Monty Hall probleem is het beroemde probleem van de quizmaster met de drie deuren, waarvan achter één de hoofdprijs staat. Deze site heeft het zelfs over het infamous Monty Hall probleem.

De Digitale Koe is een website van de TU Eindhoven, waar applets zijn gemaakt die o.a een koeienstal simuleren.

Eurodiffusie is het fenomeen dat de Euro's uit de verschillende landen gemengd worden en uiteindelijk in een vaste verhouding over heel Europa zullen voorkomen. Op dit moment (midden 2003) is ongeveer driekwart van de munten in Nederland nog Nederlands.

Thomas S. Ferguson is hoogleraar aan de Universiteit van Californië en heeft op zijn sites allerlei artikelen over kansrekening, statistiek en speltheorie. Er staan ook een paar interessante problemen.

De eenarmige bandiet, de fruitmachine of hoe ze ook allemaal heten..., op een How-stuff-works-site wordt uitgelegd hoe ze werken.

Een inleiding op het werken met het programma VU-STAT vind je op de site Wiskunde met PIT.

TNO heeft een Tijdsbestedingonderzoek gehouden, waaruit je kunt nagaan wat de gemiddelde Nederlander op elk tijdstip van de dag doet. Er is een fraai interactief cirkeldiagram, waar in je elk tijdstip van de dag kunt bekijken.

Het boek Introduction to Probability staat gratis in PDF-formaat op internet, maar wat nog leuker is, dat de appletjes die bij dit boek horen er ook te vinden zijn (bijv. het Bord van Galton, compleet met de source). Ook de Universiteit van Keulen heeft een Galtondemonstratie.

Het handelsreizigersprobleem is een beroemd probleem uit de kansrekening en gaat over het vinden van kortste routes. Bij de TU Delft is er een goede scriptie over te vinden.  Ook bij de Universiteit van Cardiff vind je zoiets met applets.

Een beroemd filosofisch/wiskundig probleem is het Prisoner's Dilemma. Is het voordelig om wel of niet te bekennen, als je niet weet of je kameraden dat wel of niet gedaan hebben? Ook Serge Helfrich heeft er een site aan gewijd.

Het geheim van de dobbelsteen bevat dobbelspelletjes, maar nog veel meer rond de magie van het toeval. De grootste verzameling dobbelstenen ter wereld telt ruim 15.000 exemplaren.

Vraagt niemand jouw mening? Meld je aan bij PEIL (opgezet door o.a. Maurice de Hond) en je wordt regelmatig ondervraagd.

Deze site is alleen geschikt voor mannen. Waar ga je staan als je een urinoir gebruikt en er al een aantal gebruikt worden?

Wist je dat als er 20 mensen in een lokaal aanwezig zijn de kans 1/2 is dat er twee op dezelfde dag jarig zijn? Bij Howstuffworks kun je het bewijs bekijken.

Achter een simpel begrip als wachten (in een rij bij de supermarkt) zit een hele theorie. Bij Kennislink kun je je hierin verdiepen.

Seeing Statistics is een site met meer dan 100 applets over o.a. de normale verdeling. Dit is een onderdeel van de site van Gary McClelland, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Colorado, waar nog veel meer interessante zaken (dataverzamelingen, webcams, enz.) te vinden zijn. Het Rice Virtual Lab in Statistics bevat een online statistiekboek, simulaties en demonstraties en boeiende voorbeelden.

Saai van vormgeving, maar wel interessant, is een uitgebreide verhandeling over statistiek van dr. Vervaet.

Wist je dat de kans dat je gewond raakt bij het scheren gelijk is aan 1 op 6585 en de kans dat je geraakt wordt door de bliksem 1 op 576.000? Bekijk een hele lijst met dergelijke kansen.

Gokken vereist strategie. Er is een online boek van de Universiteit van Tilburg, waarin je alles over speltheorie te weten komt.

Probability by Surprise bevat applets om bijv. het verjaardagsprobleem, het fileprobleem en kansbomen te illustreren.