Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privť
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Organisaties

Pantera Banner

De stichting Pantera werd opgericht met de volgende doelstellingen: opvang en herplaatsing van in Europa geboren katachtige roofdieren die op het punt staan te worden afgespoten en opvang van reptielen in het algemeen; educatie door middel van het beschikbaar stellen van het centrum voor stages en voor wetenschappelijk gedragsonderzoek; het doen van wetenschappelijk onderzoek met het doel een manier van roofdierverzorging te vinden waarbij het stereotype gedrag kan worden voorkomen cq verholpen.

De Koninklijke Vereniging voor Veldbiologie heeft belangstelling voor allerlei onderwerpen zoals:
insecten, vogels, wilde planten, mossen, paddestoelen, waterleven, landschappen en geologie.

Het Biesboschmuseum verstrekt informatie over dit unieke natuurgebied op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Bescherm de dieren in het groot, steun het Wereldnatuurfonds en internationaal het World Wildlife Fund.

De Actie Koe in de Wei ijvert voor een Nederlands landschap met de kenmerkende koeien. Steun deze actie! Een andere actie is Bont voor Dieren Dat is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Zij vinden dat je geen dieren moet doden alleen maar om van hun vacht een bontjas te maken.

Heb je aan een mensenleeftijd niet voldoende? Laat je dan invriezen en over een paar eeuwen weer ontdooien bij Alcar Life Extension Foundation. Een andere mogelijkheid om te blijven voortbestaan is klonen

The American Ocean Campaign houdt zich bezig met het wel en wee van de oceanen.

Het vergroten van respect en de zorg voor bomen in Nederland is de belangrijkste doelstelling van de Bomenstichting. Het Rainforest Action Network stelt zich ten doel de regenwouden te beschermen. The Rainforest Foundation richt zich meer op de mensen die in de regenwouden wonen. Global Forest Watch combineert onderzoek op de grond met digitale technologie om informatie te verschaffen over de bossen op de wereld.

Het Bonobo Protection Fund maakt zich zorgen over de bonobo, de dichtst bij de mens staande apensoort.  De Stichting BOS beschermt de orang-oetangs op Borneo. Voor gorilla's is er The Gorilla Foundation. De Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. Het Bushmeat Project probeert de jacht op o.a. apen ten behoeve van commerciele vleesverwerking te stoppen.

De Canine Cryo Bank bewaart sperma in de diepvries ten behoeve van kunstmatige inseminatie en klonen.

Care For The Wild International gaat de strijd aan tegen misbruik en exploitatie van dieren.

Creo houdt zich bezig met onderzoek naar recent uitgestorven diersoorten.

The CRC Reef Research Centre onderzoekt het Great Barrier Reef bij AustraliŽ.

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie vanuit de Landbouwuniversiteit Wageningen. Zij hebben tot doel: het behoud en herstel van de vlinders en libellen in Nederland en de rest van Europa.

Het Dian Fossey Gorilla Fund beschermt de berggorilla's. Het Jane Goodall Institute richt zich voornamelijk op chimpansees. Er is ook een internationale site.

De Haagse Dierenbescherming komt op voor Šlle dieren. Of het nu gaat om huisdieren, dieren in de landbouw of dieren in het wild: allemaal verdienen ze ons respect. Kijk ook eens bij het overkoepelende orgaan, de Dierenbescherming Nederland. De Stichting Dierenambulance Den Haag  springt op de bres voor gewonde, zieke en gevonden dieren. De Stichting Knaagdierenopvang is een Haagse stichting, waar je je kunt ontfermen over ontheemde knaagdieren. 

De Endangered Species Coalition bestaat uit ruim 400 Amerikaanse verenigingen die zich bezighouden met het beschermen van bedreigde diersoorten.

GAIA ijvert voor een rechtvaardige omgang met onmondige dieren

De African Mammals Databank is een gegevensbank over grote en middelgrote dieren van het Afrikaanse continent.

OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES behandelt dierziekten en de verspreiding daarvan (mond- en klauwzeer, MCD, enz.). Over gekke koeien gesproken: dit is een grapje.

Stinsu is de Stichting Natuurbehoud Suriname.

Het International Fund for Animal Welfare stelt zich ten doel om dieren werldwijd in hun eigen omgeving te beschermen.

The International Rhino Foundation stelt zich ten doel de vijf verschillende soorten rhinocerossen te beschermen.

Het Museum of Natural History in Londen heeft inleidingen gemaakt over botanie, entomologie, mineralogie, paleontologie en zoŲlogie.  

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verstrekt op haar site het laatste nieuws over actuele ontwikkelingen (momenteel de BSE). De Official Mad Cow Disease Homepage geeft de laatste ontwikkelingen rond deze ziekte. The BSE Inquiry doet verslag van de toestand in Groot-BrittanniŽ.

Stichting Natuurcentrum Veluwe organiseert allerlei activiteiten in de Zuidwest-Veluwe.

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen.

Nederland Natķķrlijk is een initiatief dat sneller, betere en meer natuur in Nederland wil bereiken.

De Nederlandse Mycologische Vereniging houdt zich bezig met paddestoelen en schimmels.

De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijding bestrijdt, ja inderdaad, ongedierte.

Ocean 98 heeft als motto: Hoe kan men van mensen verwachten, dat zij iets beschermen, als ze niet weten wat ze eigenlijk beschermen.Wanneer wij willen dat men helpt de oceanen te beschermen, moet men eerst begrijpen wat men beschermt. De mensen moeten over de oceanen voorgelicht worden!

Het Praktijkonderzoek Veehouderij houdt zich met zaken rond de boerderij bezig. 

Proefdiervrij is een vereniging die het publiek bewust wil maken van de praktijk van dierproeven. De doelstelling van de vereniging is de afschaffing van alle dierproeven

Ravon doet aan Reptielen, AmfibieŽn en Vissen Onderzoek in Nederland.

RSPB is een Engelse organisatie voor vogelaars.

Save the Elephants wil de olifanten een zekere toekomst geven. The David Sheldrick Wildlife Trust houdt zich bezig met de bescherming van olifanten en rinocerossen. In Nederland kennen we Vrienden van de Olifant.

De Stichting Schildpaddenopvang biedt schildpadden een goede opvang in het voor deze dieren slechte Nederlandse klimaat.

Hoeveel koolmezen broeden er in Nederland in een nestkast?
Is het aantal eksters nou echt toegenomen. Zijn er tijdens een strenge winter meer of minder buizerds in ons land? Hoeveel kramsvogels worden er op trek waargenomen? Hoe gaat het met de woudaap? En de kuifleeuwerik? Op al dit soort vragen probeert SOVON Vogelonderzoek Nederland jaarlijks antwoord te krijgen. Deze site bevat ook veel links naar vogelsites. Vogelbescherming Nederland zet zich in de meest brede zin in voor onze gevleugelde vrienden. In onze omgeving kennen we de Haagse Vogelbescherming.

De Species Survival Commission is een wereldwijde organistie die zich bezighoudt met het behouden van verschillende diersoorten.

Swarovski Optik maakt de optische apparatuur voor het jagen en het bekijken van vogels.

Stichting De Noordzee zet zich in voor de natuur- en milieu belangen van de zee.

De Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien (N.O.P.) is een opvangcentrum voor alle exotische vogels maar voornamelijk papegaaiachtigen.

Stichting Ooievaarsbuitenstation "Het Doove Gat" (een buitenstation van Het Liesveld) probeert ooievaars tot broeden te bewegen.

Orchidweb is de website van de Amerikaanse OrchideeŽn Vereniging.

Stichting Schildpad wil een ieder die dat wenst informeren over het goed verzorgen van een schildpad.

The Lion Research Center houdt zich bezig met het onderzoek naar leeuwen en het voorlichten van het publiek daarover. 

The Wilderness Society wil de Amerikaanse wildernis beschermen.

UNEP World Conservation Monitoring Centre is een organisatie van de Verenigde Naties om de levende wereld in de gaten te houden. 

De Belgische vereniging voor onderwijs in biologie, milieuleer en gezondheidseducatie is een site voor docenten met veel tips, maar ook links.

De Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming houdt zich bezig met de inheemse soorten.

The Whale and Dolphin Conservation Society zet zich in voor het behoud van de walvis en de dolfijn.

De Cousteau Society houdt zich bezig met de verbetering van de kwaliteit van het leven voor nu en de toekomst en is opgericht door de wereldberoemde natuuronderzoeker Jacques Cousteau die op zijn schip, de Calypso, de wereldzeeŽn bevoer..

De Wildlife Conservation Society bestaat al ruim 100 jaar en maakt zich sterk voor de bescherming van het wild in het algemeen. The World Society for the protection of animals houdt zich momenteel bezig met dierenmishandeling en de dierentuin in Kabul, Afghanistan.

De Natuurkalender is een nationaal educatief/wetenschappelijk waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering op de jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Voorbeelden van die jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment van bloei, bladontplooiing en bladval bij planten, maar ook de start van vogeltrek en het verschijnen van vlinders en andere insecten.

De Nederlandse Dendrologische Vereniging is opgericht in 1924. Zij houdt zich bezig met de winterharde 'houtige gewassen' van de Westeuropese gematigde zone die in cultuur genomen zijn en met de al dan niet door veredeling daaruit voorgekomen 'cultivars'.

Wild Russia houdt zich bezig met de Russische natuur. 

De Zeehondencreche in Pieterburen (Groningen) houdt zich bezig met de opvang van zieke en verdwaalde zeehonden.

The Gibraltar Ornithological and Natural History Society vraagt de aandacht voor de natuur op de rots van Gibraltar (je weet wel: die Engelse enclave in Zuid-Spanje)

Plantlife wil planten beschermen in hun natuurlijke omgeving en staat onder beschermheerschap van de Prins van Wales.

The Royal Horticultural Society richt zich op het tuinieren.

The Seal Conservation Society zet zich in voor de bescherming van zeehonden, zeeleeuwen en walrussen.

De Nederlandse Entomologische Vereniging is de vereniging voor iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten.

De Stichting Wolvenopvang richt zich op wolven, honden en vossen.

Stichting Varkens in Nood komt op voor de varkens. Met beschaafde, actuele en spraakmakende campagnes proberen we consumenten en supermarkten ervan te overtuigen dat onze varkens een beter leven verdienen. Om de intensieve veehouderij een halt toe te roepen, moet de publieke opinie ten gunste van de dieren veranderen.