Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Oefenmateriaal

Collegenet biedt proefwerken, schoolonderzoeken, leesdossiers, een eigen e-zine en ga zo maar door.

Moeite met het in het geheugen stampen van woordenlijsten? Niemand in de buurt om de Engelse rijtjes te overhoren? Gebruik Teach2000, gratis software die het leren van vreemde talen leuk maakt!

Blokken is een educatieve applicatie die draait onder Windows en Linux. Het is te gebruiken voor alle vraag antwoord combinaties. Zo is het uitermate geschikt om idioom (woordjes leren) mee te doen en heeft het ook de functionaliteit om topografie opdrachten mee uit te voeren. Bij de vraagstellingen kan gebruik worden gemaakt van tekst, plaatjes en geluid om het leren zo leuk mogelijk te maken. De score van de gebruiker wordt op een duidelijke manier weer gegeven via tekst maar ook via een smileyface en middels geluid.

Bij de site van de beroemde examenbundels kun je oefenen met oude examens, maar ook chatten en dergelijke. In de maanden vlak voor het examen kun je met een quickscan per vak controleren of je op examenniveau bent.

Het Examenblad is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW en de CEVO en bevat alle informatie over de examens.

Wat moet ik leren is een site waar je de precieze exameneisen kunt vinden.

Op de site Examen.nu kun je oefenen met oude examens, de cijferbepaling bekijken, de normeringen inzien en als de examens bezig zijn, verschijnen op deze site de antwoorden en de scoremodellen.

Op de speciale examensite van Kennisnet kun je ook oefenen op examens, maar er zijn ook veel samenvattingen te vinden en ontspanning. Ook bij Scholieren Samenvattingen kun je veel vinden op het gebied van samenvattingen, werkstukken, opdrachten, enz.

De Examenstartkabel biedt heel veel links naar allerlei sites rond de examens. Alles rondom toetsen vind je op de Toetswijzer van Cito en Kennisnet. Op die site is een special over de eindexamens.

Heel belangrijk voor je examen is de site Havovwo.nl, waarop de (her)examens staan met uitwerkingen.

De Leidse Universiteit biedt een herkansingscursus die erop is gericht leerlingen die gezakt zijn voor hun examen HAVO/VWO optimaal voor te bereiden op hun herexamen.

De Onderwijshoek is een site vol met links die, net als in de TAS, vaksgewijs gesorteerd zijn.

Leren.nl is een uitgebreide site met online cursussen en verwijzingen naar andere informatieve sites.

De BBC heeft veel oefenmateriaal in de vorm van spellen verzameld. Er zijn spellen op het gebied van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Talen, Wiskunde, Wetenschap, enz.

Bij Digitale Leermiddelen vind je leuk oefenmateriaal voor de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Engels, Informatica, Natuurkunde, Nederlands, Verzorging en Wiskunde.

Bij de Nationale Eindexamenquiz kun je oefenen met examenopgaven in allerlei vakken en in wedstrijdverband.

Bij Hot Potatoes kun je veel oefeningen vinden die docenten van alle vakken op Internet hebben gezet.