Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privť
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Protestantisme

De Gereformeerde Kerk heeft een database met preken die je kunt raadplegen voor bijbelstudie of om eens een woord ter overdenking te lezen. Gereformeerd in Nederland is een site van en voor Gereformeerden die Gereformeerd willen zijn en blijven in tegenstelling tot hen die de synodeuitspraken van de GS Zuidhorn 2002 (de synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) willen blijven volgen en onderschrijven. Kortom, een afsplitsing dus. Weer een nuance anders is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De site Oudvaders behandelt o.a. dominees uit de strenge versie van de Gereformeerde Kerken.

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme is een documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat zich richt op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.  Er is een virtueel museum over het Franse Protestantisme.

Voor protestanten is de naam Luther erg belangrijk. In Eisenach (voormalige DDR) is een Lutherhaus. Heel veel links over Maarten Luther vind je op het Lutherplein. Het Leven en Werk van Maarten Luther wordt toegelicht op een Nederlandstalige site.

In Nederland zitten zijn volgelingen bij de Evangelisch-Lutherse Kerk.  De Luthers-Protestantse kerken zijn internationaal verenigd in de Lutheran World Federation. In Den Haag zit ook een Evangelisch-Lutherse Gemeente.

Op de site van de Volle Evangelische Gemeente Emmeloord kun je gratis software downloaden om Bijbelse namen op te zoeken, maar je kunt ook een studie lezen over de Bijbels opvattingen rond trouwen of samenwonen.

Op de site van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kun je informatie vinden over de geschiedenis en inhoud van het Doopsgezinde geloof.

Er zijn in Nederland veertien protestantse gemeenten die het Frans als voertaal gebruiken.
De geschiedenis biedt een verklaring voor het bestaan van deze gemeenten, die men de Waalse Hervormde gemeenten noemt. De naam verwijst naar hun stichters, protestantse Walen die aan het einde van de zestiende eeuw katholiek BelgiŽ zijn ontvlucht. Een eeuw later nemen deze gemeenten Hugenoten afkomstig uit Frankrijk op.

Op een site van de Samen-op-weg-kerken kun je een geschiedenis van het Protestantisme in Nederland vanaf 1517 vinden. Op de site Protestantism kun je nog veel meer informatie vinden. Er is ook een site van de overkoepelende Protestantse Kerk in Nederland.

The church of Jesus Christ of latter-day saints, oftewel de Heiligen-der-laatste-dagen (de mormonen). Er is ook een Nederlandstalige site en en er zijn zelfs drie Duitstalige sites, te weten uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Heel veel links vind je bij Beginthier.nl en Mormonlinks. De Profetische & Apostolische Website van Nederland en BelgiŽ is bestemd voor een ieder die wil groeien in heiligheid, het leren kennen van God, het verstaan van de stem van God, het leren kennen en doen van Zijn Wil in je leven, het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, wil leren over de gaven van de Heilige Geest, geestelijke oorlogsvoering, het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis.  Hun heilige Boek van Mormon staat uiteraard op Internet. En dan is er ook nog de nauwelijks serieus te nemen RaŽliaanse Revolutie die claimt van buitenaardse oorsprong te zijn en de site siert met de naam De Boodschap van de Designers.

De Christian Exodus is een merkwaardige organisatie die probeert een christelijke republiek te stichten in South-Carolina omdat ze het niet eens zijn met de normen en waarden van de Verenigde Staten in het algemeen. Greater Things is een site vol zaken als heidense gebruiken in het Christendom, de Mormonen, de Bijbelcode en nog heel veel meer.

Bij Christian Forwards kun je terecht voor stichtelijke teksten en overpeinzingen. Dat kan ook op de site van de Lions of God. Christianity Today is een online magazine met christelijke onderwerpen, je kunt zelfs vragen stellen aan Billy Graham. Christus Rex et Redemptor Mundi is een ongelofelijke verzameling met o.a. het Onze Vader in ruim 1300 talen, alles over de kruisvaarders, het bezoek van de Paus aan het Heilige Land, een manuscript met prachtige illustraties van de Duc de Berry, enz.

De eerste Christian Science Kerk werd in 1879 opgericht met het doel ĎÖde woorden en de werken van onze Meester te gedenken en het oorspronkelijke Christendom en zijn verloren element, genezing, te herstellen.í  Er is ook nog een site onder de titel Church of Christ, Science. Bekijk ook eens wat Christian Science (christelijke wetenschap) nu eigenlijk is.

Het streven van de Methodistenkerk is: to increase awareness of God's presence and to celebrate God's love, to help people to grow and learn as Christians through mutual support and care, to be a good neighbour to people in need and to challenge injustice, to make more followers of Jesus Christ

In Engeland kennen we de Church of England, onder leiding van de Aartsbisschop van Canterbury. Er is ook een Internetkerk, die geleid wordt door de bisschop van Oxford. 

Omstreden is de Scientology Kerk, waar een aantal bekende Amerikanen fanatiek lid van zijn. Een Nederlands lid heeft een informatieve site samengesteld. Er is ook een officiŽle Nederlandse site. Nog meer info vind je op een site van de Mexicaanse afdelingOperation Clambake probeert deze Kerk aan de kaak te stellen.

"Faith Evangelistic Association" is een in de Verenigde Staten als Kerk geregistreerd geloofswerk welk actief is op diverse terreinen van evangelie verspreiding.

The Jesus Factor is een site waarin de invloed van de persoonlijke geloofsovertuiging van President George W. Bush (USA) op de Amerikaanse politiek wordt bestudeerd.

Typisch Amerikaans is de site van Reverend Billy and the Stop Shopping Gospel Choir, die zich verzetten tegen het toenemende consumentisme en materialisme.

The Watch Tower is de officiŽle website van de De Jehova Getuigen. Er is ook een site vol "wetenschappelijke" informatie over zaken die de Jehova Getuigen bezighouden.

De Zevende Dag Adventisten hebben een site waarin hun geloofsovertuigingen uiteen worden egzet.

De Vrijmetselaarsbeweging is eigenlijk geen kerkgenootschap, maar spreekt door de geheimzinnigheid wel tot de verbeelding. Op de site van de Oakland Durand Rockridge Lodge kun je info krijgen. Zij biedt een middelpunt van vereniging voor mensen met verschillende en soms zelfs tegenstrijdige meningen. Zij biedt een omgeving voor het ontwikkelen van een individuele bewuste levenshouding, zonder dogma's.Zij wil een dynamisch rustpunt en overdenkingsplaats bieden in een hectische samenleving. Zij kent binnen de loge geen sociale en maatschappelijke hiŽrarchie. Zij kent een broederschap met een sociale geborgenheid en vertrouwelijkheid.
 

Bij een verzameling links over Katechese hoort de Evangelische Omroep niet te ontbreken. Deze omroep verzorgt een gratis basiscursus geloof onder de titel Wa@rom JezusZendtijd voor Kerken verzorgt de uitzending van kerkdiensten en samenkomsten op zondagmorgen via tv (Nederland 1) en op zondagmiddag via radio (747am) voor vijf verschillende kerkgenootschappen. Met enige regelmaat zendt ZvK ook (muziek-)documentaires naar aanleiding van kerkdiensten uit. Je kunt ook een virtuele Internetkerkdienst bijwonen.

Op Wikipedia vind je een lijst met bekende predikanten van Nicolaas Beets via Carel ter Linden naar Alan Boesak.

De Gemeenten van Christus, plaatselijke groepen van Christenen, heeft op haar site ook een groot aantal preken staan.

Een zeer omstreden figuur is Jenny Goeree: Mijn doel is, de boodschap van de bijbel te brengen aan de wereld. De bijbel is het woord van de levende God, de schepper van hemel en aarde. In de bijbel maakt God zijn wil bekend. Zijn wil is dat alle mensen behouden worden en de waarheid erkennen. Hij wil de mens redden van het oordeel en eeuwig leven geven.

Ken Collins is een pastor bij de Christian Church in Virginia (USA) en heeft een site vol info over religieuze zaken.

Je hoeft elkaar niet te spreken, om elkaar te kunnen horen. Je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken, om elkaar te kunnen zien. Waar het om gaat, is dat er iemand voor je is die echt kan luisteren. Zo luisteren dat je je ook gehoord en gezien voelt; als mens met een eigen verhaal, een eigen leven, uniek. Op deze site kan dat. Hier kun je je verhaal met iemand delen en hopelijk ook weer op verhaal komen. Je kunt erop vertrouwen dat er wordt gezwegen over alles wat besproken is. Vandaar: Horen, Zien en Zwijgen.

En dan is er uiteraard de ophef rond de Da Vinci Code. Zelfs een respectabel gezelschap als de National Geographic Society heeft er een fraaie site met video voor gemaakt. Cracking the Da Vinci Code is een DVD met bijbehorende website. De Rooms-katholieke Kerk heeft zelfs een website opgezet om allerlei zaken in een hun beter passend perspectief te zetten. Op de Davincistartpagina vind je nog veel meer links. Ook de Amerikaanse bisschoppen hebben gemeend een site te moeten maken om allerlei misverstanden uit de wereld te helpen. Wat is er waar van de verhalen rond de geheimzinnige organisatie Priorť de Sion?

Door de Da Vinci Code is er ook weer meer belangstelling ontstaan voor de Tempelridders, een orde die nog steeds bestaat. De Order of Christ is een Portugese ridderorde die voortkomt uit de tempeliers.