Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privť
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Nederlandsnethervlag.gif (7383 bytes)

Bekijk ook eens de subpagina's Literatuur en PoŽzie

Voor spreekwoorden en gezegden moet je beslist naar de prachtige site die hieraan gewijd is, maar ook de  site Nederlandse Spreekwoorden en Gezegden heeft er heel veel. Om gewoon een woord op te zoeken kijk je even bij de oude trouwe Van Dale. In diezelfde Van Dale zitten nogal wat fouten en merkwaardigheden. Een verzameling daarvan vind je op het Schan Dale Blunderweb.  Oneliners and proverbs bevat veel spreuken, oneliners en doordenkers. Erg leuk is de site van het Nietszeggende Spreekwoord (voorbeeld: Als het kalf verdronken is wordt het nooit een koe).

Het Van Dale Taalweb is een rijke bron met cryptogrammen, taaltips en trends, woord van de week, enz.

Spelen met taal d.m.v. cabaret kun je doen in het Cabaretarchief

Taalgein is een hele leuke site van A.J.A. van Bladel. Hier kun je je echt urenlang vermaken met de Nederlandse taal. 

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Meer over deze problemen kun je lezen op een hele leuke, speciaal voor en door jeugdigen gemaakte, site.

Bij Websophia vind je cultuurfilosofie, gedichten, aforismen, enz.

Wim de Bie (vroeger bekend van Van Kooten en De Bie) houdt op Internet een soort dagboek bij onder de naam Bieslog

Het Boers Woordenboek is een satirische woordenlijst, gekruid met taalhumor en andere absurditeiten. Iedereen krijgt hier een veeg uit de pan, onder het motto "Schop de mensen tot ze een verstand krijgen."

De Bond tegen Leenwoorden is een vereniging die zich inzet voor het gebruik van zuiver Nederlands en het terugdringen van leenwoorden.

Kijk ook op de Nederlandse pagina van het St.-Maartenscollege. Vlakbij deze school ligt Huize Hofwijck, de buitenplaats van de dichter Constantijn Huygens.

Floor van Lamoen is een wiskundige met een brede belangstelling (dat zie je trouwens wel vaker bij wiskundigen) en heeft een leuke taalpagina gemaakt, waar hij nog voortdurend aan werkt.

Aanwijzingen voor het leesdossier vind je je bij leesdossier.com.

Het Nederlandse Gebarencentrum heeft in de gebarenbieb een grote collectie gebaren verzameld t.b.v. doven, o.a. de gebaren voor de leden van het koninklijk Huis.

Hoe beoordeel je Internetinformatie? Op deze website vind je een stappenplan, de DutchESS kwaliteitscriteria. Een voor jou als leerling bruikbaarder bron is TILT. TILT is een educatieve website waarmee je vaardigheden leert die je helpen bij het zoeken naar informatie op het web en in de bibliotheek. Deze vaardigheden heb je nodig bij het schrijven van werkstukken.

Ken je mensen die nog grote moeite met onze taal hebben (bijv. allochtonen), wijs ze dan eens op deze Thinkquestsite met goede oefeningen in een interactieve cursus.

Wat voor problemen ondervindt een Engelsman met de Nederlandse taal? Steven Pemberton geeft een overzicht. Dutch101 is ook een leuke cursus Nederlands voor Engelstaligen. Kijk ook eens bij Dutchlanguage, bij LearnDutch en bij Taalthuis. Ook het blad Onze Taal besteedt aandacht aan dit soort problemen.

Het blad Onze Taal biedt echter nog veel meer op haar website, zoals achtergrondinformatie, taaladvies, nieuws, e.d.

Hoe maak je een persbericht, hoe voer je een interview? Kijk bij Communicatie, dat doe je zo!

Schrijvers.com is een site voor iedereen die schrijft. Schrijvers Digitaal biedt je de mogelijkheid eigen werk online te zetten. Bij Schrijft kun je zelf bijdragen leveren aan allerlei verhalen. Schrijf.com is een virtuele vraagbaak voor iedereen die schrijft.

Een virtueel vaklokaal van het St. Vituscollege in Bussum  verstrekt informatie over de taal, de cultuur, de geschiedenis, kortom alle aspecten van het Nederlands. 

Maanrag is een anagram van anagram en de naam van een site waar je kunt spelen met letterverwisselingen.

Leuke taalkwesties zijn te vinden op Mijn Taal Index, o.a. rare krantenkoppen, onnodig Engels, de Zon in de Taal.

De Geschiedenis van het Nederlands begint rond 1100 met de oudst bekende zin: hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu
uuat unbidan uue nu.

John Piek's Taallinks bevat een leuke verzameling interessante verwijzingen. Een nog grotere verzameling is het Taalunieversum (ja, dat is hier goed gespeld!).

Poldernederlands  is Algemeen Nederlands, met een opvallend wijdere of meer open articulatie van de diftongen: de ei/ij is aai; de ui is ou; de au/ou is aau.

Kleine kinderen verzinnen soms verrassend originele woorden. Bij Ouders Online hebben ze een verzameling aangelegd. Echt leuk! Voorbeeld: autobad is wasstraat voor auto's

Bij Stop Stopwoorden kun je irritante stopwoorden aanmelden.

Antwoorden op veel gestelde vragen kun je krijgen bij de Taaladviesdienst.

Puzzelliefhebber? Bij de puzzelwoordenvinder kun je met een paar bekende letters een lijstje suggesties krijgen.

De Scrabbleliefhebbers kunnen uiteraard online een spelletje spelen.

Taalkabaal bevat onderwerpen als digi-taal, managerstaal, verwensingen en nog veel meer (erg leuk).

Taalpost is een gratis e-mailnieuwsbrief die alle taalliefhebbers snel en goed informeert over de taalactualiteit.

Het Woordenboek van de 21e Eeuw bevat modernismen die wij in het hedendaags taalgebruik veel tegenkomen.

Wil je weten wat een bepaalde afkorting eigenlijk betekent, dan kijk je hier.

Grammatica

Spelling- en stijlkwesties komen aan de orde bij Taalthuis. In een webcursus kun je de nieuwe spelling goed leren. 

Wie heeft er gelijk in spellingskwesties? Het Groene Boekje of Van Dale

Bij de site van het taalkundig tijdschrift Onze Taal kun je spellingskwesties bekijken en vragen stellen over dit soort problemen.

De Taaltelefoon op het net is een site , waar je taaladviezen kunt krijgen. De site heeft uiteraard een archief met oude vragen en bevat ook de rubrieken woord en vraag van de week.

Erg mooi om mee te oefenen is het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Alle oude opgaven staan op deze website.

De Stijlwijzer is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de Nederlandse taal.

Neologismen zijn nieuwe woorden in onze taal, zoals relirellen en spitsstrook.

Ene heer/mevrouw Bouw heeft een verzameling aangelegd van woorden die je niet zo vaak tegenkomt.

5x5 is een leuk taalspelletje.

Ene Rien Bouw heeft een verzameling aangelegd van woorden die minder gebruikelijk zijn in het Nederlands, maar toch handig om te weten.

De Nederlandse Taalunie werkt aan het gemeenschappelijke huis van Nederland en Vlaanderen: de Nederlandse taal.

Een gratis cursus werkwoordspelling (printbaar) met de naam Fokschaap vind je hier.

"Dialecten"

Het Algemeen Beschaafd Nederlands kun je laten vertalen in het Haags, oftewel Ut Algemein Beschaafd Nede‚hrlands kun je latuh ve‚hrtalen in ut Haags. En ja hoor ... ook Harry hep ze haumpeitsj! Een bekende Haagsche schrijver is Sjaak Bral.

DE  BASIS is de Joop Boomsma en handelt over de Friese literatuur en de Friese schrijvers.  Frysk wurdt oan'e sķdkust fan 'e Noardsee praat en de bijbehorende website geeft veel informatie over de taal en de geschiedenis daarvan, maar er staan nog meer Friese teksten op. De Fryske Akademy is it sintrum foar wittenskiplik Żndersyk en Żnderwiis yn en oangeande Frysl‚n en syn mienskip, syn taal en kultuer.
 

ZeÍuwse Taelsite bevat verhalen, spellingskwesties en andere taalinfo over het Zeeuws.  

Wark in oetvoering is een site over de Drentse taal.

Bij het Limburghuis kun je een Limburgs woordenboek raadplegen, maar ook downloaden, maar er is nog veel meer info over het Limburgs dialect te vinden..

Op de site Regionale Woordenboeken vind je Brabantse, Limburgse en Vlaamse streektaalwoordenboeken. 

Taal in Nederland handelt over de erkende streektalen Limburgs, Nedersaksisch, Fries en Zeeuws.

Tuusbledje is een site met verhaaltjes, woordenlijst, volkslied in het Groenings dialect (Groeningen is een dorp in Brabant).

Zuid-Afrikaans is eigenlijk geen dialect, maar een taal die ontstaan is uit m.n het Nederlands. Departement Afrikaans Nederlands is een aan die taal gewijd tijdschrift.

Een woordenlijst Jiddisch, Bargoens en Amsterdams geeft een indruk van de taal die ze in de hoofdstad des lands spreken.