Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
PoŽzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privť
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Milieu

De wereld is overbevolkt meent World Populationa Awareness. Deze site gaat in op allerlei onderwerpen zoals het broeikaseffect, vrouwenrechten, tienerzwangerschappen, enz. 

Afval Online geeft onafhankelijke informatie over de ontwikkelingen in de afval en de recyclingsector, zowel nationaal als internationaal. De gehele keten wordt behandeld. Van de inzameling van huishoudelijk afval, gft, bedrijfsafval via transport en opslag naar de recycling of de afvalverwerking. Uitvoering Afvalbeheer voert programmaís, subsidieregelingen en (inter)nationale regelgeving uit op het gebied van afval. Daarnaast ondersteunt zij de voorbereiding en evaluatie van het afvalbeleid. Bij Kringloop Blik kun je zien hoe meer dan 80 % van de metalen verpakkingen in de kringloop komt en wordt hergebruikt. COVRA is een bedrijf dat zich bezig houdt met de verwerking van radioactief afval. Hoe kun je je afval verminderen? Bekijk een virtuele tentoonstelling op Learner.org. Ook Howstuffworks heeft een site over afvalverwerking. Heel veel sites over recycling vind je op Startkabel.

AIRNow is een website van de Amerikaanse overheid over de kwaliteit van de lucht die je inademt. Hun motto is: Quality of air means quality of life.

Duurzame energie (zon, wind, water, ...) is een onderwerp dat behandeld wordt op een leuke Thinkquestsite, sterker nog , er is nog een tweede site, een derde site en zelfs een vierde site met dit onderwerp. Het Alternative Energy Action Network onderzoekt ons energieverbruik en wat de alternatieven zijn. Ook bij het Amerikaanse Ministerie van Energie vind je een site met dit soort info. The National Renewable Energy Laboratory (NREL) onderzoekt de energiemogelijkheden voor de toekomst die zowel economisch als milieutechnisch betrouwbaar zijn. Deltawind, de windmolencoŲperatie van Goeree-Overflakkee heeft als coŲperatie begin 2003 met zo'n 24 MW het grootste gerealiseerde vermogen windenergie van Nederland! Deltawind loopt voorop, door voor alle 15.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee te voorzien in de productie van schone elektriciteit. De Nederlandse overheid stimuleert grootschalig gebruik van windenergie voor het opwekken van elektriciteit. De toepassing van windenergie op zee is een onderdeel van dat beleid. Het Energieonderzoek Centrum Nederland ECN doet onderzoek naar allerlei vormen van (duurzame) energie, zoals zonne-energie. De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) heeft ook een informatieve site. Informatie over zonneenergie in Nederland vind je op MySolar. Er bestaat ook een Nederlandse Windenergievereniging. Er is ook nog een site over duurzame energie als onderdeel van de site consument en energie. Ook in Denemarken, goed vergelijkbaar met Nederland, is aandacht voor windenergie  Op de site van Wind Service Holland vind je veel info over windenergie in Nederland en in het buitenland..

De Top50 Nederlandse zonneenergiesite biedt 50 links. Ook Startpagina heeft een site vol links.

Natuurlijk Duurzaam is een site vol lesmateriaal over duurzame energie. Bij Ecoline tref je twee websites, een over duurzaam energieverbruik en een interactieve over een milieubewuste familie.

In deze tijden van dure energieprijzen voor stookolie, benzine, gas,.. stappen steeds meer mensen over op groene energie zoals zonnepanelen. Zonnepanelen zijn wel duur in aankoop maar na enkele jaren heb je ze terug verdiend. De overheid geeft ook vele subsidies aan mensen die zonnepanelen plaatsen. Nog een groot voordeel is dat een zonnepaneel niet vervuild en dat is zeer mooi meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en verdere generaties. Ook Zonnepanelen-informatie is een Belgische site met info over alle aspecten van deze milieuvriendelijke vorm van energie-opwekking. Zonnepanelen zijn de toekomst, dat beweert de grootste zonnepanelen informatieportal van Nederland en BelgiŽ, kies zonnepanelen.

Op de site Fresh Energy (een Thinkquestssite) vind je informatie over wind- zee- en zonne-energie, leuke interactieve dingen die te maken hebben met duurzame energie, een forum en een gastenboek en nog veel meer maar dat kun je zelf ook vast wel vinden.

Informatie over kernenergie vind je op de site van EPZ, de beheerder van de kerncentrale in Borssele.

Energie kom je overal tegen en zonder energie staat alles stil. Maar wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren? En vooral: wat vind je daar zelf van? Heel veel links vind je verder op de energiepagina.

Bij de Energy Information Administration kun je terecht voor de keiharde cijfers over alle vormen van energie. Op de site van de Minnesota Pollution Control Agency vind je niet alleen info over de lokale situatie in Minnesota, USA, maar ook algemene informatie over milieuzaken.

Ecoboot is de naam van een plan voor een meer duurzame toekomst. Schaarste aan ruimte in dichtbevolkte gebieden, aan energie en aan drinkwater vragen om een nieuw duurzaam denken en doen. Vanuit de gedachte van een "woonboot op zee" wordt duidelijk hoe op zee de overvloed van ruimte, energie en water benut kan worden.

Nu de olievoorraden opraken, en de uitstoot van kooldioxide terug moet, wordt een oud idee weer actueel: maak motors die op waterstof draaien. Voorstanders denken dat een wereldwijde waterstofeconomie eeuwig meegaat en het milieu volledig spaart. Kijk ook eens op Hydrogen Now!

Archimedes Wave Swing heeft een concept om energie te halen uit de golfbewegingen van het zeewater.

Auto Recycling Nederland (ARN) is opgericht door de Nederlandse autobranche met als doel de hoeveelheid afval van afgedankte auto's drastisch te verminderen.

De BBC heeft een aantal interessante sites over Wetenschap en Natuur: de Eco Top 10 experimenteren met dieren, de veiligheid van mobiele telefoons, Global Warning (over klimaatverandering) en Planet under Pressure (met alle natuurlijke gevaren die de aarde bedreigen). Ook Greenpeace heeft een site met een spel over genetisch gemanipuleerd voedsel.

De Bellona Foundation onderhoudt een website met nieuws over allerlei zaken rond ons leefmilieu.

Bioforum is gewijd aan de biologische landbouw in Vlaanderen. Bij Biologica vind je het laatste nieuws, groeicijfers, evenementen, wetenschappelijke feiten, foto's en een leuke kindersite over biologisch.  Biologisch Goed Van Eigen Erf bestaat uit een netwerk van biologische boeren die zich regionaal georganiseerd hebben. Iedere regio heeft zijn eigen geur en smaak. De site Biologisch in het Schap van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) geeft informatie over biologische producten die in de winkel te koop zijn. Startkabel heeft een site vol links over biologisch.

Koolvuren (als dat de juiste vertaling van coal fire is) zijn ondergrondse branden in gebieden waar steenkool gedolven wordt. Die vuren veroorzaken een enorme CO2-uitstoot. ITC is een bedrijf dat zich hiermee bezig houdt. Het Sino-German Coal Fire Research onderzoekt dit fenomeen.

CO2 probeert mensen bewust te maken van de gevolgen van de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Milieubewust leven betekent spaarzaam omgaan met bestaande energiebronnen en investeren in duurzame energiebronnen . Elke stap is er een, en elke besparing maakt al een aanzienlijk verschil.

De Ecologische voetafdruk van iemand is de mate waarin hij het milieu beÔnvloed door zijn levenswijze. Je kunt hier ook je eigen voetafdruk laten bepalen. Bij de Mondiale Ecologische Voetafdruk kun je een paar interessante programma's gratis downloaden. Ook bij de Kleine Aarde kun je je vakantie voetafdruk laten bepalen. De mondiale voetafdruk laat zien dat er grenzen zijn aan het gebruik van de aarde. We moeten er voorzichtig mee omgaan.

One World is een Nederlandstalige site over milieu, mensenrechten en mondiale vraagstukken.

Duurzame ontwikkeling is de laatste jaren steeds meer in het nieuws. Het betekent eigenlijk dat we gebruik maken van de natuur zonder dat onherstelbare schade wordt aangericht. Dat klinkt alsof je er misschien niet zoveel mee te maken hebt, maar op deze themasite wordt duidelijk dat zeker wel zo is!
Als toerisme en recreatie steeds belangrijker worden, zullen ook de ongewenste effecten steeds belangrijker worden. We moeten dan denken aan effecten op natuur en milieu, maar ook aan effecten op de bevolking en de cultuur op de plaats van bestemming. Er is dus reden om te zoeken naar wegen om ongewenste effecten te verminderen of te voorkomen. Veel informatie hierover vind je op een site over duurzaam toerisme en een site over ecotoerisme.

EkoZine is een e-zine over duurzaamheid, ecologie, gezondheidsbewustzijn, milieu en natuur.

Hoe doen de Belgen het? Kijk op EMIS, het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse gewest.

In Engeland houdt het Environment Agency zich bezig met het bewaken van het milieu, in AustraliŽ doet dat het Department of the Environment and Heritage en in de Verenigde Staten is er het US Environmental Protection Agency. Die laatste organisatie heeft ook een site over de opwarming van de Aarde. De site Envirolink bevat veel bronnen. Ook de National Environnment Directory verstrekt info over het milieu in de VS. Het Science and Environmental Policy Project houdt zich bezig met de opwarming van de Aarde.

Bij About kun je allerlei artikelen lezen over het milieu. Yahoo heeft een verzameling links op dit gebied. Environment Models biedt allerlei modellen, waarmee de milieuproblemen te lijf kunnen worden gegaan.

Actueel nieuws wordt geboden door The Environmental Network.

The Environment Directory is 's werelds grootste zoekmachine op het gebied van het milieu (althans dat zeggen ze zelf!).

Het Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. Van afwasmachines tot kopieerpapier tot kampeerterreinen.

Onze Aarde produceert warmte. Kunnen wij deze geothermische energie gebruiken? Het Geothermal Education Office geeft het antwoord.

Glas zou je in de glasbak moeten gooien. Stichting Kringloop Glas is de brancheorganisatie van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het hergebruik van glas: de glasfabrieken, de afvullers, de retail, de inzamelaars en de recyclingbedrijven.

De Green Pages is de centrale site voor de milieutechnologie met info uit 144 landen.

De Nederlandse Waterstofvereniging wil het gebruik van waterstof als schone energiedrager stimuleren in een toenemend duurzame energiehuishouding. Bij Howstuffworks kun je info vinden over het gebruik van waterkracht als energiebron, maar ook over de waterstofeconomie. Ook Noorderlicht heeft een dossier over de zogenaamde blauwe stroom. Er is ook een fraaie Thinkquestsite over waterstof als oplossing voor de toekomst.

De Twaalf Ambachten is een technisch centrum waar al vanaf 1976 wordt geŽxperimenteerd met ecologische technieken - dat wil zeggen technieken die goed zijn voor mens, dier en milieu. De aanpak is ambachtelijk, ze doen alles met zo eenvoudig mogelijke middelen, en alles wat ze hopen (uit) te vinden of te ontwikkelen moet simpel zijn.

De Werkgroep Olie- en ChemicaliŽnBestrijding bij ongevallen op het water (WOCB) is een werkgroep die zich bezighoudt met de bestrijding van watervervuiling in Nederland. De Oil Spill Response houdt zich bezig met olierampen.

Een nieuwe methode om vervuild water te reinigen is Activated Carbon Facilitated Oxidation (AC FOX).

Als mensen ziek worden van het zwemmen in open water dan is het belangrijk om dat bekend te maken. Het is namelijk een signaal aan de waterbeheerder om maatregelen te nemen en een teken voor andere zwemmers dat het water niet veilig is. Daarom hebben Stichting Reinwater, Stichting De Noordzee en de ANWB samen dit Meldpunt Zwemwater opgezet, waar je heel eenvoudig je melding kunt doorgeven.

In Engeland bestaat het UK Rivers Network om de vervuiling van de rivieren in de gaten te houden.

Wat is ozon en wat zijn de gevaren ervan? Kijk bij Howstuffworks.

Rampen met tankers vormen een grote bedreiging van het milieu. De INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION LIMITED geeft per land weer hoe de bestrijding geregeld is.

Bij het Milieuloket vind je toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast lees je hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.

Milieu Centraal is een portal voor allerlei milieuzaken, zoals afval, apparaten, tuinieren, enz. Ook op de site van de Ecomarkt vind je veel van je gading als het om milieuzaken gaat.

Op het Milieu- en Natuurcompendium vind je alle feiten en cijfers over milieu en natuur overzichtelijk bij elkaar.

Heel veel links vind je op de Milieupagina en de Startkabel. Milieulink is een Belgische startpagina met links.

De Milieubarometer is hťt keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. De Milieubarometer staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

De doelstelling van site Milieuziektes is het helpen, adviseren en voorlichten van mensen, die in hun woon- of werkplek lijden aan de schadelijke gezondheidseffecten tengevolge van milieu omstandigheden. Deze kunnen ontstaan door elektrische- magnetische- of elektromagnetische velden, stoffen of gassen in de lucht, schimmels en andere schadelijke stoffen.

National Geographic heeft een site waar je je eigen situatie thuis kunt beoordelen op milieuvriendelijkheid. Is jouw huis een Green House?

Het Milieu- en Natuurplanbureau voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier.

Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu.

De Nederlandse Milieugroep Alpen (NMGA) probeert verdere aantasting van het Alpenmilieu tegen te gaan. Wij geven enerzijds informatie aan toeristen over de milieuproblemen in de Alpen. Daarbij proberen we natuurlijk ook oplossingen aan te dragen. Anderzijds werken wij samen met overheden en toeristenorganisaties om hun milieubeleid te verbeteren.

Amsterdam Airport Schiphol beschikt sinds 1994 over een geluidmeetsysteem. Dit systeem heet NOMOS (Noise Monitoring System) en meet het geluid van vliegverkeer van en naar de luchthaven. De meetgegevens van NOMOS worden onder meer gebruikt voor onderzoek naar vliegtuiggeluid. Vanaf 28 juni 2005 zijn de meetgegevens 24 uur per dag beschikbaar via deze website. Omwonenden van Schiphol vragen om betrouwbare en transparante informatie, die op een begrijpelijke manier wordt aangeboden. Daarvoor is Crosnet opgericht.

Het tegenovergestelde: De Site of Silence is een website over stilte. Stilte is echter onlosmakelijk verbonden met geluid. Wij kennen stilte dankzij het bestaan van geluid. Het ontbrekende geluid is de stilte.
 

Het National Resources Defenses Council houdt zich o.a. bezig met de opwarming der Aarde, schoon water en schone energie.

De datum 22 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot World Water Day.

Earthjustice wil optreden als advocaat van de Aarde om de belangen van deze planeet goed te behartigen en de wereld leefbaar te houden.

Het Paper Chain Forum houdt zich bezig met de relatie tussen milieu en papiergebruik.

Er is ook een Wiki (online encyclopedie waar iedereen een bijdrage kan leveren) met de naam WikiGreen over alles wat groen is op het gebied van alternatieve landbouw, energie e.d.

Er is in BelgiŽ een site waar je de luchtkwaliteit met actuele gegevens kunt bekijken (bijv. de hoeveelheid ozon en fijnstof).

People and Planet houdt zich bezig met toekomstscenario's voor de kwaliteit van het leven op Aarde en heeft een uitgebreide site.

Een warmte-eiland is het verschijnsel dat het in een stedelijk gebied warmer is dan in een plattelandsgebied door bijv. vervuiling, minder bomen, e.d.

Het Nieuwe Rijden is een methode om met de auto minder vervuiling te veroorzaken door bijv. eerder te schakelen. Een andere methode is het rijden op biodiesel, gemaakt van plantaardige olie en dierlijk vet.

Op een startkabelsite kun je links vinden over het autorijden op aardgas.

Nederland is ťťn van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Het Platform Lichthinder wil deze ontwikkeling ter discussie stellen en waar mogelijk tegengaan of in goede banen leiden. Er is echter ook een Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Reduce Waste, if not you who stelt dat als je zelf begint met geen rommel te maken je je ook geen zorgen hoeft te maken over vervuiling.

De Stichting Batterijen is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coŲrdineert.

Smog City is een online-simulatieprogramma, waarin je het dagelijks leven van een stad kunt bekijken.

Startpagina biedt een grote verzameling links over stank.

De Stichting Nederland Schoon is in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD opgericht. Nederland Schoon houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van zwerfafval.

Het voorkomen van afval is de belangrijkste doelstelling van het afvalstoffenbeleid. STIP werd opgericht om afvalpreventie te stimuleren en milieuvriendelijk consumeren te bevorderen.

De Stichting Elektrosmog Nederland adviseert en meet verschillende vormen van "straling". Is straling gevaarlijk? Volgens de maker van de site Stralingsgevoeligheid, zelf een stralings-gevoelige patient en geen dokter of wetenschapper, wel.

De Groene Rekenkamer onderzoekt of alle uitgaven ten behoeven van het milieu wel genoeg effect opleveren en echt zinvol zijn.

Wil jezelf wat bijdragen aan het milieu? Kijk dan eens op Wash-Right, een Nederlandstalige site waar je leert milieubewust de was te doen.

Zero Waste Alliance strijdt tegen vervuiling en vergiften.