Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Maatschappelijke  organisaties

Animalfreedom is de website van de Stichting Animal Freedom. Zij ondersteunt alleen geweldloze, legale en positieve initiatieven voor de leefsituatie van dieren, vanuit de gedachte "think global, act local". Globalisering mag niet een vrijbrief zijn voor grenzeloze uitbuiting van mens, dier en milieu.

CliniClowns Nederland biedt afleiding en plezier aan zoveel mogelijk kinderen, die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap. Er is ook een Thinkquestsite aan de Cliniclowns gewijd.

Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. Kijk ook eens op de Engelstalige website en op nog een Engelse site.

[squat!net] is een internationaal magazine van krakers en woonwagenbewoners in het Internet.

No Kidding is een uitgave van de Directie Voorlichting en Communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is een website voor jongeren over ontwikkelingssamenwerking en milieu.

2UKids is een website van de cineast Jules Oosterwegel, die zich ten doel stelt om kinderen over de hele wereld weer te leren spelen. Je vindt op deze site o.a informatie over kinderspelen uit de gehele wereld.

'Kun je een condoom twee keer gebruiken? Hoelang moet ik nog naar school? Mag ik al werken? Wat kan ik allemaal verwachten als ik op kamers ga? Wat is het minimumloon voor mijn leeftijd? '16 of zo... en alles wat jij wilt weten' geeft op al deze vragen antwoord. En op nog minstens honderd andere! Deze site is een initiatief van NIZW Jeugd, een landelijk kennisinstituut dat werkt aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van zorg en welzijn voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

De Autovrije Zondag is een onderdeel van De Week van de Vooruitgang, georganiseerd door Rover, Milieudefensie, Vereniging Gedeeld Autogebruik, campagneburo Fiets naar je Werk en 3VO.

'26.000 gezichten' is een initiatief van een groep van meer dan 130 (documentaire en drama-) filmregisseurs, die er naar streven om dagelijks korte filmische portretten op TV te brengen over de groep asielzoekers die de komende drie jaar ons land dienen te verlaten. Zij richten zich daarbij uitsluitend op die mensen die onder de 'oude' vluchtelingenwet een asielstatus hebben aangevraagd.

De Stichting Straatkinderen trekt zich het lot aan van de straatkinderen in Brazilië.

Om extremisme te herkennen en te bestrijden heeft de Amerikaanse overheid een site gemaakt onder de titel Hate on Display, waar je een database vind met extremistische symbolen logo's en tatoeages.  

De Amerikaanse burgerrechten worden beschermd door de American Civil Liberties Union

"We are a global network of artists, activists, writers, pranksters, students, educators and entrepreneurs who want to advance the new social activist movement of the information age. Our aim is to topple existing power structures and forge a major shift in the way we will live in the 21st century". Dat is de missei van de Adbusters uit Vancouver, Canada.

De Anti Defamation League zet zich in tegen antisemitisme, discriminatie, geloofsvervolging en dergelijke.

Wil je je inzetten voor het welzijn van de kip. Adopteer dan een kip! Te klein? Adopteer een koe. Adopteer een Koe streeft naar welzijn voor het vee, gezonde producten, milieuvriendelijk produceren, een goed inkomen voor de boeren en aandacht voor natuur en landschap.

Het heeft met bovenstaande acties niets te maken, maar Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen. Op de adoptiepagina kun je veel links vinden naar sites, waar je bijv. verhalen kunt lezen over allerlei adoptiekinderen.

HelpHelpen is een site met een overzicht van ca. 17.000 goede doelen, stichtingen en verenigingen. Allegoededoelen.nl is de portal voor en van alle goede doelen in Nederland. En er zijn nog meer sites met goede doelen: goededoelen.nl, fondsen.org, leuke start, goededoelen.pagina en goededoelen.startkabel.

De ALLIANCE FOR BIO-INTEGRITY zet zich in voor de veiligheid van ons voedsel, de gezondheid van onze omgeving en een harmonische relatie met de Natuur.

Tegen Geweld is een site die zich inzet tegen allerlei zinloze vormen van geweld in onze moderne maatschappij. Je kunt hier ook een eigen e-mailadres krijgen en ruimte voor een homepage. Geweldloze Kracht zet zich in voor een cultuur van vrede en geweldloze weerbaarheid.

Het Amazon Conservationteam zet zich in voor biodiversiteit, gezondheid en cultuur in tropisch Amerika.

Amnesty International bewaakt de mensenrechten over de gehele wereld. Er is uiteraard ook een Nederlandse afdeling en een Vlaamse afdeling. Veel werk is er te doen in Nepal. Ook in de USA is een actieve afdeling.

Iedereen heeft het recht om te leven als een vrij mens! En op ontplooiing en bescherming. Dat is de kern van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1948. Op deze verklaring - en op de internationale mensenrechtenverdragen die er daarna zijn gekomen - kan ieder mens zich beroepen als zijn of haar mensenrechten en fundamentele vrijheden worden aangetast.

Animal frontline is een dierenrechtenorganisatie, wiens belangrijkste doel is het welzijn van dieren waar mogelijk te bevorderen. En om het grote publiek te informeren over de vele misstanden daaromtrent.

Stichting Antenna is een van de oudste internetproviders in Nederland en ondersteunt vele maatschappelijke organisaties wereldwijd met internetdiensten sinds 1986. Er is op de site o.a. een verzameling links op het gebied van mensenrechten te vinden.

Anti-antenne is gestart door Jan Storms om informatie te verschaffen over de schadelijkheid van onnatuurlijke electromagnetische straling, afkomstig van apparatuur voor mobiele telefonie.

Anti-rokers slaan van zich af op deze site en presenteren de waarheid, zoals zij die zien. De Stichting Rokers Belangen (SRB) is een consumentenorganisatie die sinds 1993 actief opkomt voor de rechten en belangen van de volwassen roker en die zich sterk maakt voor een samenleving waarin tolerantie en wederzijds begrip tussen rokers en niet-rokers bestaat.

Anti-slavery zet zich in voor het afschaffen van elek vorm van slavernij onder het motto Today's fight for tomorrow's freedom. Free the slaves bestrijdt de kinderslavernij.

AntiWar is tegen interventie in andere landen en tegen oorlog. Het streven naar vrede wordt gedeeld door Cities for Peace.

De Vredessite is het onderdak voor de vredesbewegingen in Nederland.

Kleintje Muurkrant bestaat uit diverse onderdelen en levert kritiek, dan wel vertelt de ware achtergrond van allerlei zaken als geheime orden, communisme en is nogal links georiënteerd.

Door middel van Dossier: Pesten, agressie, seksuele intimidatie probeert Arbo Bondgenoten dit soort zaken bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Ene Youandi heeft het pesten zelf meegemaakt en heeft er een site over gemaakt.

De site van Platform Lichthinder is het nieuwe algemene informatiepunt over lichthinder. Het platform is in 2002 opgericht en heeft als doelstelling het vergroten van de bewustwording van duisternisbescherming en het realiseren van specifieke wetgeving rond lichthinder.

De Amicus Foundation doet liefdadig werk op veel fronten in Bhutan, Tibet, Nepal en Thailand.

Wat is Chris? Een telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren.

Dagelijks hoor je vloeken. Toch weten veel mensen nauwelijks wat vloeken is. Op de site van de Bond tegen het Vloeken vind je daar meer informatie over.

Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Zij vinden dat je geen dieren moet doden alleen maar om van hun vacht een bontjas te maken.

Het motto van Greenpeace is: Greenpeace exists because this fragile Earth deserves a voice. It needs solutions. It needs change. It needs action. Je kunt je gratis abonneren op een Nederlandstalige nieuwsbrief, want er is ook een Nederlandse afdeling. Ook de Amerikaanse afdeling heeft een interessante site.

De Stichting Adoptievoorzieningen belicht op haar website alle facetten van de adoptie van kinderen.

Het Birma Centrum Nederland is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt de Nederlandse samenleving te informeren over de ontwikkelingen in Birma en die aktiviteiten te initiëren en coördineren die democratisering en duurzame ontwikkeling in Birma bevorderen. Daarnaast beoogt het centrum bij te dragen aan een constructieve dialoog tussen de verschillende groeperingen in Birma.

Bij Condoleance.nl kun je condoleanceregisters tekenen bij het overlijden van bekende mensen, maar je kunt ook zelf zo'n register openen.

Bij de CBF kun je de cijfers krijgen over de fondsenwerving ten behoeve van goede doelen.

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Het centrum signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische agenda van de overheid.

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs biedt o.a. de mogelijkheden voor het maken van werkstukken over religie, milieu, enz.

Children of the Night probeert probeert Amerikaanse kinderen uit de prostitutie te houden.

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie. Het Amerikaanse Rode Kruis heeft een belangrijke taak bij het bestrijden van de gevolgen van rampen en oorlogen. Op de Rode Kruis Startpagina vind je heel veel links.

Christian Aid strijdt overal ter wereld tegen armoede.

Ben je voorstander van een samenleving met gelijke behandeling van alle burgers ongeacht de leefvorm? Ben je tegen discriminatie van individueel levenden zowel in financiële als sociale zin? Ga dan naar het Centrum Individu & Samenleving.

In de kledingindustrie wordt vaak gewerkt met kinderen onder mensonterende omstandigheden. Clean Clothes Campaign voert daar actie tegen. 

Aanslagen op verdraagzaamheid geeft lessen in wereldnieuws met o.a. de geschiedenis van het terrorisme, de mensenrechten, enz. 

Het Child Rights Information Network is een overkoepelend orgaan voor vele instanties die zich met de rechten van het kind bezighouden. Wat zijn eigenlijk de Rechten van het Kind?

Child Protection is een Nederlandstalige site voor ouders en kinderen over seksueel misbruik en hoe daar mee om te gaan.

Cordaid is de drijvende kracht achter Kinderstem, Memisa, mensen in Nood en Vastenactie. Ook een site als Na de Tsunami  komt daar vandaan.

Het Expertisecentrum Kindermishandeling geeft informatie over preventie, signalering en hulpverlening. Internationaal timmert Childabuse.com goed aan de weg. Kijk ook eens bij Stop Kindermishandeling.

Cyberspace Inmates is een site die opgezet is en onderhouden wordt door gevangenen die proberen in contact te blijven met de maatschappij buiten de gevangenis. Bij The League of Life kun je contacten onderhouden met gevangenen.

De Internationale Niet-Winkel Dag is ingesteld om het vercommercialiseren van onze maatschappij aan de kaak te stellen door één dag per jaar niet te winkelen.

De Kindertelefoon is een soort praatpaal, waar je terecht kunt met problemen als ongewenste intimiteiten, pesten, twijfel over je uiterlijk, kortom zaken waar je niet direct met een bekende over wilt praten.

Kinderen pesten Kinderen is bedoeld voor ouders die willen weten hoe je pesten kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen. Hoe ga je om met pesten? Op deze site tips over te volgen tactieken, te volgen cursussen e.d. Heel veel links naar verdere info vind je op de Startkabelsite over pesten. Pestweb is dé site met informatie, advies en tips over pesten. Pestweb kun je mailen en elke schooldag van twee tot vijf uur anoniem bellen.

Veel te veel mensen weten simpelweg niet wat het woordje 'Pesten' allemaal in houdt. En juist door die onwetendheid wordt het pesten té veel gedoogd.

Pesten, agressie en (wapen)geweld komen overal ter wereld voor. Ook op scholen. Maar juist op scholen wordt hierover vaak gezwegen. We nodigen jou uit dit taboe te doorbreken. Durf jij de discussie aan over jouw ervaringen? Problemen maar ook oplossingen met jouw klasgenoten of leeftijdsgenoten uit een ander land bespreekbaar te maken? Durf jij je gezicht te laten zien tegen geweld? Kijk op de site Wapen jezelf met Woorden.

Een groep Nederlandse organisaties richtte in 1999 de Koffiecoalitie op met het doel de slechte werk- en leefomstandigheden van koffieplukkers te verbeteren. De Koffiecoalitie roept westerse koffiebranders en supermarktketens op om verantwoordelijkheid te nemen voor de wantoestanden aan het begin van de koffieketen. In een aantal productielanden (o.a. Kenia, Brazilië, Oeganda, Guatemala en India) werkt de Koffiecoalitie samen met vakbonden en andere non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die gespecialiseerd zijn in arbeidsrechten op plantages.

Bij klub.nl vind je een portal met verwijzingen op het gebied van discriminatie.

Omstreden is Onkruit, een groep van militante anti-miltaristen.

Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Door het vervullen van een wens, wil Doe Een Wens blijdschap en kracht brengen in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behandeling en doktoren.
De Stichting neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan een wens verbonden zijn.

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. De doelstelling is: het verlenen van medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, alsook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten, evenals het geven van voorlichting aan het publiek.

Het Donorregister registreert en beheert de keuze over orgaan- en weefseldonatie. Het is een vrijwillige registratie die onder verantwoordelijkheid van de minister van VWS wordt uitgevoerd. Allerlei aanvullende informatie vind je op de Donorwijzer. De site Donor worden, welles of nietes geeft voorlichting over zaken rond het doneren van organen. Ook bij Donor of niet vind je veel info.

ECPAT-NL wil op inzicht verschaffen in de complexe problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen, een beeld geven wat er kan en moet gebeuren om het probleem te bestrijden en aangeven wie de verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen ervan.

Emancipatie.nl heeft als doelstelling: het zichtbaar en toegankelijk maken van informatie over ontwikkelingen en standpunten in het maatschappelijk emancipatieproces in Nederland. Daarbij ligt mede accent op de politieke en beleidsmatige discussie en ontwikkelingen.

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus wil de Stichting Epafras de Nederlanders die in het buitenland vastzitten de hand reiken. Niet omdat wij instemmen met hun delicten, maar omdat gevangenen ook mensen zijn met behoefte aan vriendschap en het gevoel mogen hebben dat ze niet vergeten zijn.

Fair Wear Foundation zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Kleding voor de Nederlandse markt wordt veelal gemaakt in lagelonenlanden. Te vaak wordt die goedkope kleding duur betaald door onacceptabele arbeidsomstandigheden.

Wereldwijd lijden meer dan 800 miljoen mensen honger en sterven er iedere dag 25.000 mensen aan ondervoeding. Een belangrijke oorzaak: oneerlijke handel. Hierdoor levert de export vanuit ontwikkelingslanden weinig tot niets op. Het is voor ontwikkelingslanden heel moeilijk om bewerkte produkten op westerse markten af te zetten. Ook zorgen scheve machtsverhoudingen voor een slechte onderhandelingspositie van ontwikkelingslanden. FairFood streeft naar een structurele aanpak van honger door middel van onderzoek, lobby en campagnes.

Faro-Foundation is een jonge organisatie, die zich richt op het uitbreiden van internettoegang in Senegal . Doel van Faro is de 'digitale kloof' tussen het Westen en ontwikkelingslanden te dichten.

Feminist.com is een portal voor informatie over gelijkgerechtigheid voor vrouwen. 

Friends of the Earth zoeken oplossingen voor milieuproblemen om het leven beter te maken.

Op 22 April is het Earth Day. In de jaren zeventig begonnen in de Verenigde Staten als demonstratie van 22 miljoen Amerikanen voor een gezond en duurzaam milieu en inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd gevierde dag waarop uiting wordt gegeven aan de behoefte van een groot deel van de wereldbevolking voor een schoon milieu en een leefbare wereld.

Global March against Child Labour zet zich in voor de bestrijding van kinderarbeid.

GAIA ijvert voor een rechtvaardige omgang met onmondige dieren. Alle levende wezens met gevoelens en verlangens hebben recht om gelijkwaardig te worden behandeld met respect voor hun welzijnsnoden en levensbehoeften.

De stem van natuur en milieu in Gelderland, dat is de Gelderse Milieufederatie (GMF). De GMF is in 1972 opgericht als het provinciale samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties in Gelderland. Samen met de circa 120 aangesloten lokale natuur- en milieugroepen in Gelderland zetten ze zich in voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Stilte, rust en evenwicht wordt bijna overal gesmoord in lawaai en geluidsbehang. Stichting BAM streeft naar afschaffing dan wel sterke beperking van alle ongewenste, storende geluiden.
Specifiek richt BAM zich tegen alle opgedrongen aanhoudende muziek uit luidsprekers op straten, pleinen, in het openbaar vervoer, en alle andere voor iedereen toegankelijke ruimten.

Globalicious staat voor een hongervrije wereld.

Europa Kinderhulp verzorgt vakanties voor kansarme kinderen.

Handjehelpen is de site voor mensen die een ander een steuntje in de rug willen geven. Zodat iedereen gewoon mee kan doen. Of je nu gezond of ziek bent. Met een beetje hulp hoort iedereen erbij.

Je kunt zeggen dat Ecovrijwilliger een bijzondere reisorganisatie is. De reizen die ze organiseren zijn geen gewone vakanties. Hun reizen brengen je naar plekken die niet toegankelijk zijn voor toeristen. Op deze plekken kun je de natuur en haar bewoners daadwerkelijk beschermen. Jouw inzet helpt lokale natuurbeschermingsorganisaties in hun werk. Ecovrijwilliger zijn: een onvergetelijke ervaring.

Een avontuurlijke reis maken naar een ver land en tegelijkertijd daadwerkelijk je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het land en de lokale bevolking. Het gevoel krijgen dat wat jij doet betekenis heeft. Voor de mensen met wie je samenwerkt, maar ook voor jezelf.
Dat biedt Commundo: Zin in reizen.

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

Oxfam Novib zet zich in om basisrechten voor arme mensen mogelijk te maken door: (i) Lokale ontwikkelingsprojecten te steunen van particuliere organisaties in ontwikkelingslanden; (ii)
Beleidsbeïnvloeding door te lobbyen bij nationale regeringen, bij de Europese Unie, bij internationale organisaties zoals de Wereldbank of de Wereld Handelsorganisatie, en bij de Verenigde Naties; (iii) Campagne te voeren, om mensen wereldwijd bewust te maken van de onrechtvaardigheden in de wereld en te laten zien wat zij daar aan kunnen doen. Via Novib of op een andere manier. Op de site staan landendossiers om projecten van Novib te bekijken.

Het Volksfront van Hogerhand is een civiele defensiemacht. Haar taak is de preventieve bewaking van de Nederlandse kust in verband met een mogelijke invasie van het Amerikaanse leger. Deze invasie is aangekondigd in de zogenaamde 'invasiewet' die president Bush op 2 Augustus j.l. heeft ondertekend.

Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Motherhood is een hulpverleningsorganisatie die oorspronkelijk is ontstaan door het samenstellen van pakketten ten behoeve van kinderen in oorlogssituaties.

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Proefdiervrij komt met succes op voor alle proefdieren. Per jaar worden nog 620.000 dierproeven gedaan. Die moeten vervangen worden.

SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderwerpen, die voor de samenleving belangrijk zijn maar niet door andere partijen worden opgepakt, aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken.

Stivoro is de nationale organisatie voor voorlichting over de gezondheidsrisico's van roken.

De site Seksueel geweld is nodig omdat het voor slachtoffers van seksueel geweld vaak moeilijk is om hulp te vinden. Ook zijn vele hulporganisaties niet op de hoogte van veel andere organisaties die slachtoffers kunnen helpen.

Human Rights Issues is een website met nieuws over de strijd voor de mensenrechten. Wereldwijd kun je terecht bij Human Rights Watch.

Het International Rescue Committee houdt zich ook bezig met mensenrechten, naoorlogse ontwikkeling, en hulp aan een ieder die betrokken is bij onderdrukking en conflicten.

I Care is een internetcentrum tegen anti-racisme in Europa.

Het IKV is een Nederlandse vredesbeweging die zich in opdracht van de Nederlandse kerken bezighoudt met het bevorderen van politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties.

Het International Forensic Center of Excellence for the Investigation of Genocide onderzoekt zaken die met genocide (volkerenmoord).

Het Institute for War and Peace Reporting bevordert vrede en democratie door middel van een vrije en onafhankelijke pers.

Het International Centre for Prison Studies onderzoekt zaken rond gevangenisstraf en de leefomstandigheden in gevangenissen over de gehele wereld.

Jantje Beton vindt het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze op het moment zelf veel plezier. Daarnaast doen ze ook allerlei indrukken en ervaringen op die essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Daarom besteden wij veel aandacht aan kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen, omdat ze bijvoorbeeld in een achterstandswijk wonen

The Anti Defamation League verzet zich tegen antisemitisme en extremisme.

De Johan Cruyff Foundation ondersteunt wereldwijd sportprojecten voor kinderen met en zonder handicap.

Kankerspoken geeft informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

Het Koningin Wilhelmina Fonds (Kankerbestrijding) is een volksbeweging tegen kanker. Met 658.000 donateurs en loterijdeelnemers, 120.000 vrijwilligers en 110 medewerkers. Samen brengen ze ieder jaar ongeveer 60 miljoen euro bij elkaar.

Op de site Kappen Nou! kun je lezen wat zij allemaal doen om het "zinloze geweld" in onze maatschappij te voorkomen. Het kan iedereen overkomen. Je wordt slachtoffer of je bent getuige van geweld op straat. De Stichting Meld Geweld probeert mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn wanneer je geconfronteerd wordt met geweld op straat zonder jezelf daarbij in gevaar te brengen.

Niet iedereen is gek op kinderen. Daarom is er ook een website voor mensen die kindervrij willen leven. Er is zelfs een verzameling sites over dit onderwerp op de kindervrijpagina.

De Stichting Beleven specialiseert zich in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor kinderen en jongeren (2-18 jaar) in achterstandssituaties.

Klein Duimpje is een uitzendbureau voor kinderen van 5 tot 14 jaar. Wat, een kinderuitzendbureau? Nee, natuurlijk niet! Het is een satirische aanklacht tegen kinderarbeid.

De Stichting Actieplan Alfabetisering probeert analfabeten op te sporen en te ondersteunen.

Het LBR is het landelijk expertisecentrum op het gebied van de bestrijding van rassendiscriminatie.

Het Liliane Fonds verleent rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden.

Manifesto for the Abolition of Foie Gras is een actie site om het eten van ganzenlever te bestrijden i.v.m. de onmenselijke behandeling van deze fraaie dieren.

Het Max Havelaar Keurmerk is de enige - onafhankelijke - garantie dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Deze prijs stelt hen in staat te investeren in kwaliteit en zelf te werken aan een betere toekomst.

De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd. MeerVrijheid is niet typisch rechts of links.

Indien je meent afbeeldingen van kinderporno te hebben aangetroffen op het Internet dan kun je dat bij het Meldpunt Kinderporno melden.

Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Vanuit die filosofie werkt Memisa. Je gezondheid is het belangrijkste wat je hebt. Daar hebben niet alleen mensen recht op die het geluk hebben in welvarende landen geboren te zijn, maar ook de inwoners van landen waar het veel minder goed gaat.

Milieudefensie is een van de actiefste milieuorganisaties van dit moment, met campagnes rond binnen- en buitenlandse thema's. Je kunt ook uitrekenen hoe je het milieu belast bij een vliegreis.

MILIEUHULP.NL adviseert over 8 thema's:• algemeen: land van wetten en regels?, • natuur: kap van bomen, aantasting natuur?, • water: vervuiling van water?, • ruimte: ongewenste bouwplannen?, • landbouw: overlast van stallen en kassen?, • bedrijven: overlast van geluid, stank, stof?,• verkeer: hinder?, • luchtvaart: overlast?

Bij het online loket voor niet-financiële jaarverslagen van Nederlandse en Vlaamse bedrijven en andere organisaties kun je allerlei duurzaamheidsverslagen bekijken.

Move Your World is het jongerenprojectbureau van NCDO dat projecten in Nederland organiseert. De thema's hebben altijd een link met ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. AIDS, kinderarbeid, honger, illegale houtkap, corruptie, mensenrechten... Wat doe jij eraan?

STOP AIDS NOW! is een organisatie die zich inzet voor de wereldwijde aidsbestrijding. Door aidswezen een toekomst te geven. Met opvang en medicijnen. Met voorlichting. En door te investeren in de ontwikkeling van een aids-vaccin. Elk jaar op 1 december is het World Aids Day.

Samen de weg zoeken naar een 'Cultuur van Vrede en Geweldloosheid' en om een bijdrage daaraan te leveren, dat is het doel van het Internetmuseum voor Vrede en Geweldloosheid.

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) streeft naar versterking van de solidariteit met het Palestijnse volk. Het ondersteunt het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, het recht op een onafhankelijke Palestijnse staat, alsook het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woongebieden.

Sinds haar oprichting in 1964 is de Nederlandse Hartstichting actief betrokken bij tal van ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten. In veel gevallen ook heeft de Hartstichting aan de wieg gestaan van vernieuwingen ter verbetering van de patiëntenzorg.

Het gaat Clean Air nederland erom dat rookvrije publieke ruimtes worden gezien als een vanzelfsprekende situatie.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft als voornaamste doelstelling:
het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing en maatschappelijke acceptatie van de bestaande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde.

In Nederland heb je recht op vrijheid van meningsuiting: inwoners van Nederland mogen dus zeggen wat ze denken. De grens van die vrijheid wordt bepaald door de wet en de rechter. In andere landen ligt dat anders. Zelfs in ons 'eigen' Europa worden nog steeds mensen opgepakt vanwege hun mening. Over de hele wereld worden jongeren gevangen gezet omdat hun mening niet overeenstemt met die van de overheid. Jij mag het zeggen is een actie van XS4All.


De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling én preventie van nierziekten. En ook voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatiënten en hun naaste omgeving.

Oikos wil mensen in Nederland kennis laten maken met het leven van mensen in ontwikkelingslanden en met dat van migranten in Nederland.

Vreemdelingenkinderen horen niet thuis in een gevangenis. Toch worden in Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit moment alleen al zitten tientallen vreemdelingenkinderen opgesloten!

De Organic Consumers Association houdt zich bezig met acties op het gebied van genetische manipulatie, gezondheid van kinderen, veilig voedsel e.d.

Passport is een speciale site van het Wereld Natuurfonds met nieuws over allerlei acties.

Pax Christi is een onafhankelijke beweging en maakt als autonome sectie deel uit van Pax Christi Internationaal, de internationale vredesbeweging in vijftig landen met 60.000 leden. Wij willen in Nederland en in conflictgebieden stem geven aan de hoop op vrede, samenwerken aan verzoening, vrede en gerechtigheid en bijdragen aan de vestiging van een internationale rechtsorde.

PAZ- Holandesa is het heldere en resultaatgerichte goede doel voor bijv. scholen, serviceclubs, kerkgemeenschappen en bedrijven . Van kleuterschool tot bedrijf, kunnen scholieren en werknemers succesvolle fundraisingsevenementen tot stand brengen en over het belang leren om anderen te helpen.

Prevent Genocide International is een wereldwijd netwerk voor educatie en actie tegen genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Het Prins Claus Fonds stelt zich ten doel het inzicht in culturen te vergroten en de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling te bevorderen. Het Prins Claus Fonds stimuleert en initieert artistieke en intellectuele kwaliteit in de vorm van debatten, creatieve processen en artistieke producties.

De Stichting Prisonworld is voortgekomen uit het Prisonworld forum dat zelf weer was ontstaan vanuit een topic over het schrijven met ter dood veroordeelden op de website van een damestijdschrift. Write a Prisoner probeert ook gevangenen uit hun isolement te halen.

Privacy International is een waakhond die schendingen van de privacy door regeringen en instellingen in de gaten houdt.

Pro-Poor Tourism houdt zich bezig met toerisme waar de armen voordeel aan hebben.

Ben je gek op protesteren? Protest.net houdt voor je bij waar je terecht kunt en waar je tegen kunt protesteren.

De Stichting Pygmeeën Kleinood is opgericht in 1989 om gezondheid en scholing te verbeteren
van de Efe-pygmeeën in DRCongo.

Bekende rappers bezoeken jongeren in ontwikkelingslanden. En ze rappen er voor hun rechten. Op Rap4Rights vind je hun raps, hun videoclips en de krantjes die Nederlandse jongeren hebben gemaakt over de reizen van de rappers.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, toch kunnen ruim 100 miljoen kinderen niet naar school. Hoe komt dat eigenlijk? Wat kunnen wij eraan doen? Deze site is het initiatief van meer dan 20 organisaties. Doel is meer aandacht te vragen voor het Recht op Onderwijs voor alle kinderen, wereldwijd. “School, de beste werkplaats” is een campagne die ernaar streeft de kinderarbeid geheel uit te bannen door volledig dagonderwijs te bieden van een goede kwaliteit.
 

Refugees International verleent humanitaire assistentie aan en bescherming voor vluchtelingen over de gehele wereld.

Reliefweb verzamelt informatie over humanitaire problemen en natuurrampen.

Right to Play is een door atleten gerunde organisatie die d.m.v. sport de situatie van kinderen in de armste gebieden op Aarde wil verbeteren.

THE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR CHILDREN OF CHECHNYA houdt zich bezig met het lot van de kinderen van Tsjetsenië.

Hulpnet is een site met verwijzingen naar hulpverlenende instanties en is opgezet vanuit een christelijke achtergrond. Een belangrijk onderdeel handelt over seksueel misbruik.

SIVMO houdt zich bezig met het informeren van het Nederlandse publiek over de activiteiten van de vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties en over de politieke situatie in Israel/Palestina.

SIW houdt zich bezig met internationale vrijwilligersprojecten. De VrijwilligersCentrale Netwerk heeft,  met meer dan 130 vestigingen, tot doel te bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en ruim drie miljoen vrijwilligers.  Een goede startpagina is is de site van Vrijwilligerswerk. Een grote verzameling links biedt de vrijwilligerswerkstartpagina.

Northern Ghana Volunteers is dé betrouwbare non-profit partner voor een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Ghana door vrijwilligerswerk en sponsoring

Solidaridad pleit voor een nieuwe aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Méér aandacht voor economische ontwikkeling en méér investeren in eerlijke handel. Boeren in ontwikkelingslanden willen niet afhankelijk zijn van onze schenkingen. Ze willen hun eigen inkomen verdienen. Hun inkomen en de winst van de boerencoöperatie maken lokale sociale voorzieningen zoals scholing en gezondheidszorg mogelijk. Dat is eerlijk en dat is duurzaam.


Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden.

De Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen.

Korrelatie verleent hulp bij psychische en sociale problemen zowel telefonisch als via internet. Korrelatie biedt advies en hulp op maat.

De doelstelling van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld is door gebruik van álle vormen van communicatie de samenleving bewustmaken van de problematiek rondom agressie en geweld. Vanuit bewustwording wordt gestreefd naar een mentaliteits- en gedragsverandering. Van een verharde maatschappij naar een betrokken samenleving. De landelijke en interactieve campagne Stop het geweld op school maakt wapenbezit, agressie en geweld (op school) bespreekbaar. Aanleiding van de campagne is de berichtgeving en onderzoeksresultaten over toenemend wapenbezit, agressie en geweld op scholen. Doel van de campagne is jongeren te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over oplossingen.

Nog meer links vind je op de Leukestartpagina Zinloos geweld.

Stichting Mishandeling NL heeft tot doel het mogelijk maken van lotgenotencontact voor slachtoffers van partnermishandeling en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld binnen relaties.

De Stichting AGOG Nederland is momenteel de grootste zelfhulporganisatie voor gokverslaafden en voor mensen die in relatie staan tot een gokverslaafde, zoals partners, ouders en andere familieleden of vrienden van een gokker.

Terre des Hommes zet zich met hart en ziel in voor de rechten van kinderen wereldwijd. Er is ook een jongerenafdeling.

Het Carter Centre is opgericht door voormalig Amerikaans President Jimmy Carter en houdt zich bezig met mensenrechten, voorkomen van ziektes en het invoeren van democratie.

The Global Fund vecht tegen Aids, malaria en tuberculose.

The Royal Flying Doctor Service zorgt al 75 jaar voor Australiërs in de verste uithoeken van het land.

Trees for Travel wil vakantiereizen per vliegtuig om milieuredenen compenseren door bomen te planten.

Net4Kids zet zich in voor kinderen in de Derde Wereld.

De Union of Concerned Scientists bestaat uit bezorgde wetenschappers die beslissingen van politici en regeringen met argusogen gadeslaan.

United for Peace and Justice bestaat uit meer dan 1300 plaatselijke en nationale groeperingen die samenwerken om te protesteren tegen de oorlog in Irak en tegen de oorlogszuchtige en imperialistische houding van de Amerikaanse regering.

De Vereniging van Verlegen Mensen biedt mogelijkheden voor zelfhulp ten behoeve van mensen die dit probleem als hinderlijk ervaren.

ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht.ICCO financiert activiteiten in ontwikkelingslanden, die mensen stimuleren en in staat stellen om, op hun eigen manier, een menswaardige leefomgeving in te richten. ICCO werkt aan structurele armoedebestrijding en doet dit op basis van protestants-christelijke waarden.

Groen Front is een "organisatie" die actie voert tegen allerlei zaken op natuurgebied, zoals bijv, de actie bij Schinnen (Limburg), waar een bos gekapt werd ten behoeven van een NAVO-vliegveld. Nog meer van dit soort instellingen vind je bij de index direkte actie.

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die structurele hulp biedt in ontwikkelingslanden. Zij streeft naar een wereld zonder armoede. Een wereld waarin mensen samenwerken om hun ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren. Hun belangrijkste middel in de strijd tegen armoede is kennisuitwisseling.

De doelstellingen van War Child Nederland zijn: Psychosociale programma’s opzetten waarbij de kracht van creativiteit en sport wordt ingezet om de psychologische en sociale ontwikkeling en het welzijn van kinderen te versterken; Creatieve en sportieve programma’s opzetten die gericht zijn op het bijeenbrengen van kinderen die door de oorlog uiteen gedreven zijn, om bij te dragen aan een vreedzame samenleving; Publiek bewustzijn creëren en steun genereren voor de problematiek van kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden.

WaterAid helpt mensen te ontsnappen aan armoede en ziektes veroorzaakt door het leven zonder veilig water en sanitair.

We're not afraid is een burgerinitiatief voor een veilige wereld, verenigd tegen terreur.

Freedom House zet zich in voor democratie en vrijheid over de gehele wereld.

De World Future Society houdt zich bezig met toekomstscenario's en hoe we ons daarop moeten voorbereiden.

De site Dit moet stoppen is bestemd voor iedereen die een geschil heeft met de overheid, banken en andere organisaties en bedrijven, waarbij het recht met voeten wordt getreden.

StopUMTS informeert de bezoeker over alles wat met de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling te maken heeft. Ondanks de naam van de website, gaat het hierbij om de gehele mix van elektromagnetische velden: GSM, UMTS, DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, etc.

Met de site Tienermoeders wil men de volgende dingen bereiken: informatie van, voor en over tienermoeders en zwangere meiden bundelen, een bijdrage leveren aan een realistische beeldvorming, een podium bieden voor jonge moeders om hun mening kenbaar te maken, van gedachten te wisselen of vragen te stellen.

De kindertehuizen in Polen doen hun uiterste best om menswaardige opvang te bieden, met slechts een heel klein beetje steun van de Poolse overheid. Net genoeg om in leven te blijven, maar te weinig om hoop op een betere toekomst te hebben.

De Schone Kleren Kampagne richt zich op verbetering van de arbeidssituatie in de kleding en sportschoenenindustrie wereldwijd en het verhogen van bewustwording over arbeidsrechten en milieu.

Weeskinderen en verlaten kinderen in Midden- en Zuid-Amerika verdienen een betere toekomst. WereldOuders* levert daar een bijdrage aan door het werven van financiële middelen en vrijwilligers.

Het World Resources Institute (WRI) is een "think tank" die praktische manieren verzint om de Aarde te beschermen en het leven van de mens te verbeteren.

World Vision, een van de grootste particuliere ontwikkelingsorganisaties ter wereld, wil  kinderen helpen door hen te voorzien van schoon water, medische zorg, scholing en een veilige leefomgeving. Er is ook een Nederlandse afdeling. Een van hun acties is bijvoorbeeld Zip your Lip, waar onze school aan meegewerkt heeft.

Bill en Melinda Gates (je weet wel, van Microsoft) geloven dat ieder leven evenveel waard is. Daarom richtten zij de Bill & Melinda Gates Foundation op om ongelijkheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld te bestrijden.

De Donateursvereniging Nederland is een onafhankelijke en objectieve wegwijzer in de goede doelen wereld.