Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
PoŰzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
PoŰzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
PrivÚ
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Filosofie, Psychologie en Ethica

 

Baruch de Spinoza (1632-1677) (later met voornaam Benedictus) was een Joods-Portugese-Nederlandse filosoof (die o.a. een tijdje in Voorburg woonde aan de Herenstraat) en die ook naamgever is van de Stichting Spinoza, waar onze school een onderdeel van is. Op A DEDICATION TO SPINOZA'S INSIGHTS vind je een overzicht van zijn (moeilijke) filosofie. BDSWeb heeft een verzameling met links over Spinoza en het Spinoza´sme. Sponoza was een pantheist, d.w.z. hij geloofde dat de Natuur, de Kosmos God is. Ene Esther heeft een interessante pagina over het panthe´sme.

De Stanford Encyclopedia of Philosophy biedt heel veel informatie over filosofen en hun studieobjecten. En dan is er ook nog de Internet Encyclopedia of Philosphy. De Guide to Philosophy is een verzameling links naar allerlei filosofische sites. Veel teksten staan ook op de E-server van de Iowa State University.

Op Wikipedia vind je een lijst met bekende filosofen, van Pythagoras via Erasmus naar Sartre.

Het Epidemium Filosofie Online is een boeiende en zeer toegankelijke Nederlandstalige site met veel filosofische stukjes, info over grote filosofen en actuele zaken. Die Philosophie Seiten vormen een Duitstalige vraagbaak op het gebied van de filosofie. Op de site van AskPhilosphers kun je zelf filosofische vragen stellen, waarna ze hun best doen om je te antwoorden.  De site Personality Theories vertelt iets over de belangrijkste theorieŰn van een aantal bekende filosofen. Het Phiosophen Lexikon is een Duitstalige site met info over heel veel filosofen. hetzelfde, maar dan in het Engels, biedt de Philosophers Gallery.

Een heel interessante site is The Philosopher's Magazine Online, waarin je een quiz kunt doen, je eigen God kunt formuleren, je eigen taboes kunt onderzoeken en bepalen welke kunstenaar het grootst is (Britney Spears of William Shakespeare?).

In Nederland kennen we de Maand van de Filosofie in april.

FiloBytes is een online filosofiekennismaking waarin je leert een mening te vormen aan de hand van het Niets. Begeleid door Socrates ga je nadenken over 'het niets' en kom je te weten wat bekende filosofen over dat thema hebben gezegd. Na afloop krijg je een FiloCard waarin staat wat je mening is.

De Geschiedenis van de Filosofie geeft een uiterst kort overzicht van de voorsocratici tot de renaissance.

Peter Prevos heeft allerlei teksten (van cursussen op diverse niveaus) op filosofisch gebied op zijn site gezet.

Heel veel namen van beroemde filosofen vallen op de site van the Friesian School, genoemd naar de filosoof Jacob Fries.

Hoe gaan we om met dieren? Zijn experimenten op dieren toegestaan e/of nodig? Hebben dieren rechten? Deze en vele andere vragen worden behandeld op een site van de BBC.

Interessant is de site over de geschiedenis van de psychologie, die teruggaat tot aan de oude Grieken. Actueel nieuws vind je bij Psychologienet. Allerlei psychische problemen en wat je er tegen kunt doen, staan op de Psychowijzer. Ook erg informatief (en zelfs met een quiz) is Psychologie online. De spreekuurpsychologie beantwoordt voor 5 euro zelfs persoonlijke vragen. Een beroemd psycholoog was Abraham Maslow.   Wat informatie op een overigens saaie site vind je nog bij de site met de verrassende naam Psychologie. De Encyclopedia of Psychology bevat 2010 links. Voor nog meer links kijk je op de Psychologiepagina's van Leuke Start en Startkabel.

Een typische psychologische test is de Rohrschach test, je wel met die plaatjes waar je iets in moet zien.

Bij de Cyberpsycholoog Robert F. Sarmiento vind je allerlei hulpmiddelen om jezelf bij problemen te helpen.

Op Psychcentral vind je info over allerlei psychische ziekten.

Een beroemd en tevens beangstigend psychologisch experiment is het Stanford Prison Experiment, waarbij bleek dat gewone mensen (studenten) na enkele dagen in de rol van cipier sterk sadistische neigingen gingen vertonen.

Op het Filosofenweb kun je teksten vinden en er over discussiŰren.

Op de site Critical Thinkers vind je info over mensen als Chomsky, Einstein, Buddah, Foucault, Lao Tse, Steinbeck, etc.  Nog meer denkers met visie vind je op Great Thinkers.

The Crosspoint Anti-Racism heeft  ruim 2000 links verzameld van organisaties in 114 landen, die zich ten doel stellen om het racisme te bestrijden. Een leuk voorbeeld uit eigen land is een Thinkquestsite met als titel De Anti-Racisme Boys, een paar jochies van 12 jaar.

Nog veel meer links naar filosofische onderwerpen zijn verzameld bij de Filosofie Links en de Denkgids, de psychische onderwerpen vind je bij Psychologie Links.

Voor de liefhebbers: het is ook mogelijk met kinderen over filosofie te praten. Er is zelfs een Centrum voor Kinderfilosofie. Van deze site een leuke kinderuitspraak: "Als je geen naam zou hebben zou dat niets uitmaken, want mensen blijven toch wel tegen elkaar praten."

Filosofie en literatuur zijn familieleden, soms in grote liefde, soms in wederzijdse haat, maar familie blijven ze. Lezen is reflectie op onze menselijke conditie.

Vrijheid, democratie, Europa, religie, fundamentalisme... thema's uit het publieke debat waar de media ons dagelijks mee confronteren en waar de maatschappelijke problemen van onze tijd mee samenhangen. Om die problemen te begrijpen moeten we zulke thema's doorgronden en kritisch zijn ten aanzien van de soms vervlakkende of vertekenende wijze waarop ze in de media en de politiek worden afgeschilderd. De Branding publiceert artikelen die deze thema's vanuit een filosofisch perspectief belichten met de bedoeling om die kritische houding te bevorderen.

Epicuristen zijn volgelingen van de Griekse filosoof Epicurus. Een fascinerende uitspraak: ôDe dood is niets voor ons: wanneer wij er zijn, is de dood niet aanwezig; en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer. De dood, kortom, is iets dat noch de levenden noch de gestorvenen aangaat. Op de eerste heeft hij geen betrekking, en de laatste zijn er zelf niet meer.ö

Een saai vormgegeven site geeft info over de Griekse filosofie.

EpistemeLinks bevat 18.500 links over filosofie. Bekijk ook eens de Philosophy Pages. De filosofiepagina biedt nog meer links.

Op de site Ethiek wordt een algemene beschouwing gegeven over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan ethische opvattingen.
Enkele begrippen: vrijheid, rechtvaardigheid, efficiency, opvoeding, creativiteit, verantwoordelijkheid, onzelfzuchtigheid. Ethiek in Onderwijs bevat nieuwtjes, boeken en links naar ethische onderwerpen.

Op de site van de Studiekring Beroepsethiek in Praktijk vind je een complete syllabus over ethiek in de praktijk met cases..

Hoe kun je invloed uitoefenen op anderen? Bij de Introduction to Social Influence kun je allerlei stappenplannen en tips vinden.

Universele Beschaving geeft een overzicht van onze meest fundamentele en universele waarden en normen, waar al onze overige waarden en normen uit voortkomen.

Voor mensen die een beroep in de zorg willen kiezen, is er een site over Zorgethiek, waarin je aan de hand van cases een idee krijgt van de ethische vraagstukken in de zorg.

Arbeid is een bezigheid die geen doel in zichzelf heeft, maar louter middel is waarmee mensen in hun levensonderhoud voorzien. Wie werkt verkeert in het rijk der noodzakelijkheid: de doelen van de arbeid worden van buitenaf opgelegd. Arbeid is slechts een middel om deze doelen te realiseren; het is een offer, een opoffering van vrije levenstijd. De arbeid zelf is een moeizame, belastende activiteit die we nooit zouden verrichten als we hiertoe niet gedwongen werden door de noodzaak om in ons levensonderhoud te voorzien.

Het Greek Philosophy Archive bevat dialogen van Plato, teksten van Aristoteles, een beeldentuin en nog veel meer.

Leerlingen in VWO-5 van het Bonhoeffer College bestuderen de geschiedenis van de westerse filosofie aan de hand van "De Wereld van Sofie", door Jostein Gaarder. Op de bijbehorende site zijn interessante teksten te vinden. Bekijk ook eens een site over de geschiedenis van de filosofie in de lage landen.

Aan de Grote Denkers van Hofstadter via Einstein en Hawking naar Leary is een veelomvattende site gewijd. Heel veel filosofen vind je op de site Squashed Philosophers.

Ook v˛˛r Socrates werd er al filosofie beoefend. Denk bijv. aan de PythagoreŰrs.

Saai vormgegeven maar wel interessant is een essay over het Zelf.

Voor de echte ge´nteresseerden is er het Filosofie Magazine.

Het klonen van dieren en mensen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Er zijn echter ethische problemen rond dit thema.

Het museum van de psychiatrie, het Dolhuys te Haarlem, toont hoe Nederland door de eeuwen heen met Ĺwaanzinĺ omging: van duiveluitdrijving tot Prozac.

Etienne Vermeersch, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent,  heeft een overzicht van de geschiedenis van de Wijsbegeerte samengesteld.

Bas Haring is docent aan de Universiteit Leiden, schrijver van boeken en televisiepresentator van het filosofische programma Stof. Hij spreekt jong en oud aan met zijn filosofische uitingen. 

Een particuliere website Het Pad der Wijsheid leert je zelfbewuster om te gaan met je eigen ik.

De Ritman Bibliotheek is een van de grootste filosofische boekenverzamelingen ter wereld.

De psychologie van een mens zit vreemd in elkaar. Op Wikipedia vinden we een lijst met merkwaardige gedragingen. Een voorbeeld: de neiging van mensen om een hogere waarde toe te kennen aan dingen die ze zelf bezitten.

Sociosite is een verzamelsite van de Universiteit Amsterdam over de sociale wetenschappen, met heel veel onderwerpen. Een onderdeel is Samenleven met heel veel links naar sociale problemen en oplossingen.

Wisdom's Children is een virtueel magazine over filosofie, theologie en literatuur.