Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

Citaten

(verschenen in de TAS)

Start by doing what's necessary, then what's possible and suddenly you are doing the impossible."
( St. Franciscus van Assisi)

Leerlinge na twee lessen oefenen met rekenmachine: “Ik kan niet met mijn rekenmachine werken, want ik krijg hem niet uit de verpakking!”

The greater the obstacle, the more glory in overcoming it."
(Molière)

Leerlinge tijdens het werken met de grafische rekenmachine: “Meneer, er gebeurt wat op mijn rekenmachine!”
Docent: “Gebeurde het vanzelf of drukte je ergens op?”
Leerlinge: “Dat weet ik niet, want er staat ERROR !”

"Nothing is interesting if you're not interested."
(Helen MacInness)

Leraar legt iets ingewikkelds uit in een 3 Havo-klas.
Reactie van een enthousiaste leerling: “Ja dat klopt, want dat heb ik gezien bij Bassie en Adriaan!”

"There is no security on this earth. Only opportunity."
(General Douglas MacArthur)

Huiswerk ??
Betaal ik schoolgeld om thuis te werken?
(Webstyle)

“Heb je mij horen zeggen dat jij me wilde? Nee! Ik zeg alleen: ik wil jou niet!”
(gelezen op een gevonden blaadje papier)

"Reading is to the mind what exercise is to the body."
(Richard Steele)

"Als ik ‘s ochtends al eens een keer thuis ben vragen mijn kinderen: “Wie is die bleke man daar die het vlees snijdt?”
(Joseph Luns, oud-minister van Buza en oud-secr.gen. NAVO)

Leerlinge: “Meneer, ik kan mijn huiswerk niet maken, want mijn rekenmachine is kapot.”
Leraar: “En wanneer is die dan weer gemaakt?”
Leerlinge: ”Dat hangt van U af, want U gaat hem maken!”

A red sign on the door of a physics professor: "If this sign is blue, you're going too fast."

Een leerling die het echt begreep:
“Ik deed elke keer keer, maar het is plus, dus moet je aftrekken!”

De hoop van elke vakantie is de volgende.
(Vrij Nederland)

It's useless to hold a person to anything he says while he's in love, drunk or running for office."
(Shirley McLaine)

Sometimes a majority only means that all the fools are on the same side.
(Coolsig)

Leerlinge: “Ik moet een debat tussen Gore en Bush lezen van 57 pagina’s!”
Leraar: “Zo, dat is interessant.”
Leerlinge: “Maar die lui praten ook nog Engels!”
Leraar knikt medelijdend en glimlacht.

Het KISS-principe:  Keep It Simple and Smart.

Leerlinge 1: ”Ik ben blij dat ik ben blijven zitten, want dan hoef ik niet naar mijn penvriendin van 4 Vwo!”
Leerlinge 2: “Hoezo?”
Leerlinge 1: “Nou, dat is een moeilijke muts, echt een doos!”
Leerlinge 2: “Jij niet dan?”

When you reach for the stars, you may not quite get them, but you won't come up with a handful of mud, either."
(Leo Burnett)

“… is tot onze spijt achter met haar huiswerk, met name Wiskunde, omdat ze haar teen gebroken heeft”
(gelezen in een briefje van een ouder)
Vraagje: Zit je Wiskundeknobbel dan in je teen?

"Think wrongly, if you please, but in all cases think for
yourself."
(Doris Lessing)

The door of opportunity won't open unless you do some pushing."

Leraar: “Dat is zo’n lief meisje, die zou ik best als dochter willen hebben!”
Collega: “En je eigen dochter dan? Wil je die dan inruilen?”
Leraar: “Nou … mwogg”

Ook een weg van 1000 mijlen vangt aan met een eerste stap.
(Japans spreekwoord)

Een wanhopige leraar na het schoolonderzoek: “Als je bij het eerste schoolonderzoek 5 Havo niet in staat bent de meest elementaire handelingen met je grafische rekenmachine te verrichten, dan heeft het geen enkele zin om verder te gaan. Je zou dan gewoon terug moeten gaan naar 4 Havo en proberen een bredere basis op te bouwen.”
Een zich terecht aangesproken voelende leerling: “Dat kan helemaal niet!”
Leraar: “Natuurlijk wel, je kan altijd vrijwillig terug.”
Leerling: “Niet als je al twee keer de vierde klas gedaan hebt!”
Leraar heeft geen weerwoord meer en besluit zich in te schrijven voor een ontstressingscursus in Valkenburg a/d Geul.

Beklaag je bij wie je kan helpen.
(Joegoslavisch spreekwoord)

Eerlijk duurt het langst: dat klopt, want als ik mijnhuiswerk zelf maak, duurt het langer dan als ik het overschrijf van iemand!

Zelf boeken lezen?
Daar zijn toch jury’s voor!
(VN)

Statistiek: De gemiddelde Nederlander heeft één testikel, één borst en minder dan twee benen.

Eén van de sympathiekste dingen aan wiskundigen is hoever ze willen gaan om niet écht te moeten werken.

Toppunt van slordigheid: je proefwerkopgaven en uitwerkingen kwijt raken tijdens het proefwerk!

Het spijt me, maar het vak waar ik de grootste hekel aan had, was Wiskunde. Ik heb erover nagedacht. Ik denk dat de reden was dat Wiskunde geen ruimte laat voor discussie. Als je een fout hebt gemaakt, dan viel daar niets meer over te zeggen.
(Malcolm X)

The wise man said it couldn’t be done, but the poor fool, who didn’t know this, simply did it.
(Alexandre Horowitz)

Leerling: “Hoe moet ik naar Bronovo?”
Docent (de heer Feij): “Dat staat in je boekje, maar ik wil je wel hard op je gezicht slaan, dan kom je er vanzelf!”
( Projectkrant Beroepskeuzeweek 3e klassen 15 december 2000)

Gelezen op een proefwerkblaadje:
"Ik snap er op dit moment echt nix van, kan me niet concentreren. Sorry, ik ben blond geboren.”

Het vrolijke leeren
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak,
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
‘t Is wijsheid, ’t zijn deugden, naar welke ik haak.
(Hiëronymus van Alphen)

Smalste vers

ik
mij
ik
mij
mij
ik
mij
ik
ik
ik
mijn
mijn
mijn
ik

(Sonnet van Lucebert)

All I need to know I learned from my cat."
(Suzy Becker)

“En dan die achterblijvers, die als reddeloze wrakken den leraar en den overige leerlingen in den weg drijven en den gang van het onderwijs vertragen”.
(Onderwijsblad eind 19e eeuw)

Onderwijshervorming

1960    Een boer verkoopt een zak aardappelen voor ƒ 10,-. Zijn productiekosten bedragen 4/5 van de verkoopprijs. Hoe groot is zijn winst?

1970    Een boer verkoopt een zak aardappelen voor ƒ 10,-. Zijn productiekosten bedragen 4/5 van de verkoopprijs, dat wil zeggen ƒ 8,- Hoe groot is zijn winst?

1980 (modern)    Een boer ruilt een verzameling A van aardappelen tegen een verzameling G van geld. Het kardinaalgetal van G is gelijk aan 100 en ieder element van G bestaat uit 1 dubbeltje. Teken 100 dikke punten die de verzameling G vertegenwoordigen. De verzameling van de productiekosten heet P en bevat 80 punten uit de verzameling G. Geef in een Venn-diagram de verzameling P aan als deelverzameling van G. Geef ook het antwoord op de volgende vraag: wat is het kardinaalgetal van de verzameling W die de winst voorstelt en arceer die verzameling met rood.

1980 (vernieuwend)    Een agrariër verkoopt een zak aardappelen voor ƒ 10,-. De productiekosten lopen op tot ƒ 8,- en de winst is dus ƒ 2,-. Opdracht: Onderstreep het woord aardappelen en discussieer hierover met je buurman/vrouw.

1980 (hervormend)    Un bevoerregte kappitalistiese boer verreikt zich onregtmatig met ƒ 2,- aan nun zak aardappulu. Analyseer de tekst, zoek de taalfouten en zet, zo nodig, op de juiste plaatsen komma’s en punten. Geef vervolgens je mening over de manier van verrijken afgezet tegen de rechten van de mens.

 1990 (computerondersteund)    Een producent in een agrarische omgeving heeft een on-line verbinding waarmee hij de dagprijs van aardappelen kan bekijken. Hij start zijn belastingaangiftendiskette en onderzoekt de cashflow in een spreadsheet. Teken met je muis de contouren van een zak aardappelen. Log vervolgens in op het schoolnetwerk met de code 3615 ZA (zak aardappelen) en volg de instructies op het scherm.

2000    Ga vanuit je werknis naar de mediatheek. Zoek op Internet op: Wat is een boer? Maak een verslag van deze praktische opdracht (met logboek)

Een hongerstaker is net zo overtuigend als een overvaller die zichzelf onder schot houdt.
(Ir. A. Diederen)

“Waarom ben je dichter geworden?”
“Per ongeluk eigenlijk. Mijn vader is leraar Nederlands, en dat had een groot nadeel: het huis stond vol met verantwoorde, voor mij nog onbegrijpelijke literatuur. Maar daarbij zaten ook merkwaardige bundels. Met teksten waar veel wit omheen zat. Dat fascineerde mij enorm. De woorden en zinnen waren omgetoverd tot muziek, je kon op een heel ander niveau dingen zeggen. Die fascinatie is nooit meer geweken.”
Ilja Pfeijffer (1968) is dichter, classicus en kenner van de oud-Griekse poëet Pindarus, maar vooral oud-leerling van het St.-Maartenscollege en zoon van oud-SMC-docent L. Pfeijffer(in het Volkskrantmagazine van 20-1-1)

“Vele ouders hebben een overdreven dunk van de vlijt en den ijver hunner kinderen”.
(docentenblad 19e eeuw)

De openingszin van een werkstuk:
Onmogelijke figuren zijn keurig afgebeeld, maar ze bestaan niet. Dit is eigenlijk niet zo bijzonder, een vrouw met een vissenstaart bestaat ook niet, maar die kun je wel tekenen of er een beeld van maken.

Wanhopige leerlinge:
“Dit proefwerk is zo moeilijk, zelfs mijn rekenmachine snapt het niet!”

Valentijnsdag

Siet wel toe, jonghe luij, met wie en wat ghy doet:
De liefd’ is somtyds quaed, de vriendschap altyd goed
Een vruntschap sonder sorgh, een liefde sonder smert,
Twee herten in een siel, twee sielen in een hert,
Een twee-gemeynen wil, een eendracht van gepeynsen,
Een onbeduchte trouw, een vrede sonder
veynsen,
Dat's all dat jck besit, dats al dat jck bejaegh,
Dats myn rust, dats myn lust, myn ooghmerck, myn behaegh.
(deze twee gedichtjes zijn gemaakt door Constantijn Huygens, die in de 17e eeuw in Voorburg op Hofwijk woonde). 

Sportschoenen zijn tegenwoordig net sportauto’s: snel, mooi en met veel spoilers, maar de meeste gebruikers gaan er nooit hard mee.
(Drs. J. Schavemaker)

Vrienden, wij beleven barbaarse tijden. De toenemende verwildering van de jeugd is een van die dingen waarover ik mij nooit genoeg verbazen kan.
(Godfried Bomans, 1966)

De langste files staan in de computer.
(Ir. A. Diederen)

Een niet nader te noemen leerlinge tegen een niet nader te noemen docent: “Mijnheer, als ik aan U denk, dan moet ik altijd aan het Nederlandse volkslied denken!”

Getallen zijn als mensen: als je ze voldoende foltert, dan vertellen ze je om het even wat.

Gelezen in Algemeen Dagblad d.d 21 –2:
“Jeugd drinkt om ouders en docenten te vergeten.”
Gehoord in docentenkamer:
“En waarom zouden ouders en docenten dan drinken?”

Tweede Fase?   Zelfstandig werken?

Gelezen in het gevonden(?) “masterlijkse schrift van deze eeuw”:
“Er wordt nu een video opgezet, helaas is die niet voor ons bestemt. Ik verveel me deze les omdat ik niets kan doen. Knot maakt ruzie met ewout. ewout doet weer lekker brutaal en ja hoor hij mag oprotten. Ik schrijf hoi in spiegelbeeld. nog tien minuten te gaan. We hebben nou ja Luuk heeft het over een jonge die verslaafd is aan croissantjes. Ik krijg een tipje van knoth. Als je de l. en verder heb ik het niet helemaal gevolgt maar ben niet gevreest we wisten dit al.“

Ik denk dat ik U een vraag wil stellen”, zei Haydock, “en ik voel één van die vreselijke oefeningen over kans-theorie aankomen, waarbij zes mannen witte hoeden dragen en zes mannen zwarte hoeden, en je wiskundig moet uitvissen hoe waarschijnlijk het is dat de hoeden door elkaar geraken en in welke mate. Als je over zulke dingen begint na te denken, dan wordt je knettergek. Dat verzeker ik je!”
(Uit: The Mirror Crack’d van Agatha Christie)

Een wiskundige is een machine die koffie omzet in stellingen
(Paul Erdös)

Gelezen in Talkies

“Toen ik, op mijn vijftiende, bij mijn oom die fotograaf was de kans kreeg om te poseren, greep ik die mogelijkheid met beide handen aan. School was niets voor mij. Ik wilde reizen. Het leven in me opzuigen. Dingen ontdekken. Dus toen ik naar Parijs kon, heb ik geen moment geaarzeld!”
Robien van der Meer is oud-leerling van het St.-Maartens-college en heeft een schitterende modellencarrière achter de rug. Nu heeft ze zich op het acteren gestort en heeft al aan talloze workshops meegedaan, van Shakespeare tot stand-up–comedy, van alledaagse rollen tot dramaspel. Ze is een çoming star’ en momenteel dagelijks op RTL4 te zien in de rol van Meike Griffioen in Goede Tijden Slechte Tijden. Ook zie je haar regelmatig opduiken in reclamespotjes.

Statistiek

Als we de wereldbevolking zouden kunnen reduceren tot een dorp van precies 100 inwoners, dan zou dat dorp als volgt bevolkt zijn:
57 Aziaten
8 Afrikanen
21 Europeanen
14 mensen uit Noord– en Zuid-Amerika.
52 inwoners zouden vrouw zijn, 48 zouden man zijn.
70 zouden niet-blank zijn en 30 zouden blank zijn.
89 heteroseksuelen, 11 homoseksuelen.
6 personen zouden 59% van de wereldrijkdom bezitten,
en alle 6 zouden uit de VS komen.
80 zouden dakloos zijn
70 zouden niet kunnen lezen
50 zouden ondervoed zijn
1 (ja, alleen 1) zou een universitaire studie (of HBO) hebben.
1 zou een computer bezitten

De wiskunde is als de liefde: het idee is simpel, maar het kan moeilijk worden.
(R.Drabek)

Geneeskunde maakt mensen ziek, wiskunde maakt hen ongelukkig en theologie maakt hen zondig.
(Maarten Luther)

Zo veel wiskundige conferenties werden gehouden in zo goede restaurants, dat veel grote geesten van deze generatie zijn overleden door zwaarlijvigheid en hartproblemen.

Sport is juichen als je een zwakke tegenstander loot.
(VN)

Theorie en praktijk zijn één, evenals ziel en lichaam, en evenals ziel en lichaam liggen zij meestal met elkaar overhoop.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Het is onmogelijk om veel kennis te verwerven, wanneer men enkel datgene leest waarin men behagen schept.
(Joseph Joubert)

Een school is een plaats waar de jeugd geleerd wordt zelfstandig te denken, en waar ze buitengegooid wordt zodra zij het waagt dat te doen.

Heb ik alles? Bord voor m'n kop, stuk in m'n kraag, brok in mijn keel, tranen in m'n ogen, water in m'n handen, lood in mijn schoenen? Dan ga ik aan m'n werk.
(Webstyle)

Try not to become a man of success but rather try to become a man of value."
(Albert Einstein)

Van alle wilde dieren is een jongen het onhandelbaarst.
(Plato, 427-347 v.Chr.)

Verzuchting van een moeder:
Het opruimen van een kamer van een puber is als sneeuwschuiven tijdens een sneeuwstorm!

Bescheidenheid is een vorm van intelligentie
(Ir. E. Beunder)

Echt waar, leraren zijn zonderlinge lieden! Ze zitten zelf vol gebreken en willen dat wij volmaakt zijn.
Jean-François Collin d’Harleville (1755-1806)

Onwetendheid is de bron van alle kwaad.
(Socrates)

De school is een pedagogisch verantwoorde gevangenis.
(Jos Ghysen)

Men hoort wel eens zeggen dat de Eerste Wereldoorlog de oorlog van de scheikundigen was, dat de Tweede Wereldoorlog de oorlog van de natuurkundigen was en dat de Derde Wereldoorlog (als die er ooit komt) de oorlog van de wiskundigen zal zijn.
(Philip J. Davis)

Tegen de domheid strijden zelfs goden vergeefs.
(Friedrich Schiller)

Verzoek tot afstel van militaire dienst.

Aan de minister van defensie,

Excellentie,

Bij deze doe ik het verzoek mij niet voor militaire dienst op te roepen. De reden hiervoor is nogal uitzonderlijk en zal ik hieronder verduidelijken: Mijn vader en ik woonden samen en bezaten een radio en een televisie. Hij was weduwnaar en ik vrijgezel. Beneden ons woonden een weduwe en haar dochter, beiden schoon van uiterlijk en zonder radio en televisie. Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar. Mijn vader werd verliefd op de dochter van mijn vrouw en ook zij trouwden. Toen begon de ellende. Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw, dus ook mijn dochter trouwde is mijn dochter thans mijn moeder. Ik ben tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder ben getrouwd. Verder werd mijn vader schoonvader omdat mijn vrouw ook zijn schoonmoeder is. Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon, tevens de broer van mijn schoonmoeder omdat die zuster is van mijn zoon. Dus is mijn schoonmoeder ook zijn tante. De jonge vrouw van mijn vader wordt ook mijn moeder en haar zoon wordt dus mijn broer: mijn zoon is nu oom van mijn kleinkind, omdat hij de broer is van mijn dochter. Ik ben als man van zijn grootmoeder, zijn grootvader, dus de grootvader is mijn broer. En aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn eigen grootvader. 
Aldus Excellentie, veroorloof ik mij U te verzoeken mij van militaire dienst te ontheffen. De wet laat immers niet toe dat een vader, diens zoon en kleinzoon tegelijkertijd onder de wapenen zijn.

P.S. Twijfels? Dan nog maar een keer lezen, en nog een keer en desnoods een schema tekenen en je zal zien dat het echt klopt. En ik de hele tijd maar denken dat de verhoudingen in mijn familie zo complex zijn. Overigens is er in deze familie sprake van een gigantische incestueuze verhouding.

Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt beter, en men oordeelt minder.
(Augustin de Moncrif)

The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstein

Het vandalisme heeft oorzaken en vandalen hebben ouders.
(VN)

Voorbereiding spreekbeurt:
“Heb jij eigenlijk al wat gedaan?”
“Ja, ik heb voor mijn spreekbeurt folders in drievoud gejat!”

 If Bill Gates had a penny for every time Windows crashed... ..oh wait, he does. 
(Webstyle)

Leraar tegen leerling met petje:
“Met dat petje op lijk je net een terrorist, dus doe hem maar gauw af!”
Reactie van leerling: “Als ik dit petje niet draag, is het nog erger, want dan vragen ze me steeds om een straatkrant!”

 "If there were no schools to take the children away from home part of the time, the insane asylum would be filled with mothers."
--Edgar Watson Howe

Gelezen op het roosterbord 22 november:
In verband met de rapportvergaderingen vervallen alle lessen na het 6e uur (soms gaat ook je 7e uur door). Staat er dus niets bij je klas dan gaat je 6e uur gewoon door.
Snap je nu waarom je naast Nederlands ook Wiskunde nodig hebt om dit soort logica te begrijpen?

Als je de tijd na de donder vermenigvuldigt met de snelheid heb je de afstand. Dus als je de afstand deelt door de snelheid weet je precies hoe snel je geteld hebt."
Herman Finkers

Gehoord tijdens wiskundeles: 
“Volgens mij kan zo diep nadenken nooit goed voor je gezondheid zijn.”

 Smoes in 4 Havo: 
“Meneer, mag ik wat eerder weg, want ik moet het kindje Jezus nog gaan halen.”

 Incident in een les Duits:
Een door de leraar Duits opgezette Duitstalige CD wordt door een leerling uitgezet onder het uitspreken van de woorden: “Hij stond veel te hard, zo kunnen we niet praten!”
Dat is nu het Studiehuis!

To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research. 
(bordje op de deur van een Leidse hoogleraar)

Motivatie voor een werkstuk 4Havo:
“Ik heb voor Gauss (een wiskundige) gekozen, omdat mijn kleine broertje uit B 8 zei dat hij wel eens over hem had gehoord en hij wel vond dat Gauss bijzonder was.”

Klagende leerling:
“Nu moet ik twee uur wachten om een boekverslag in te leveren!”
Andere leerling:
“Ja, ik ook, en ik ben het nog vergeten ook.”

"Your future depends on many things, but mostly on you."
(Frank Tyger)

Leerling die zonder liftbriefje uit de lift komt tegen een docent:
“Sorry, ik kon er echt niets aan doen, want ik werd er ingeduwd!.”

 " Having one child makes you a parent; having two you are a referee".
David Frost

Do not worry too much about your difficulties in mathematics. I can assure you that mine are still greater.
Albert Einstein

Probleempje:
If your clone kills you, is that suicide?

"It has been said that the primary function of schools is to impart enough facts to make children stop asking questions. Some, with whom the schools do not succeed, become scientists."  
(Knut Schmidt-Nielson

"Er is een goed beginsel dat de orde geschapen heeft, het licht en de man, en er is een slecht beginsel dat de chaos geschapen heeft, de duisternis en de vrouw"
(Pythagoras)

The difference between women and men is that women love their children. They know everything about them, including birthdays, allergies, likes and dislikes. Men are vaguely aware of some short people living in the house. (Dave Barry)

"My formula for living is quite simple. I get up in the morning and go to bed at night. In between I occupy myself as best I can." (C.Grant)

"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
(Chinees spreekwoord)

Gehoord op de gang:
Leraar 2 tegen leraar 1:
“Heb jij maar 1 leerling in je klas? Ik heb er lekker 0 !”
Leraar 3: “Ik heb niet eens een lokaal”
Wie beweert er eigenlijk dat leraren het zo zwaar hebben

Living on Earth is expensive, but it does include a free trip around the sun.

Dat de tijden echt veranderd zijn, blijkt uit het feit dat de fundamentele vraag onder mannen nu is “wie heeft de kleinste en wat kan hij allemaal?"
( mevr. E. Kuiper, UvA)

Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien.
Harry Mulisch

Leraar: “Vrijdag wordt de nieuwbouw opgeleverd en gaan we verhuizen!”
Belangstellende leerlinge:“O ja? Welke nieuwbouw?”

Meetkunde bestond al voor de schepping.
(Plato)

Lesgeven is frustrerend als de docent op een beter resultaat mikt dan de leerling.
(Ir. T. Rooden)

You have the right to remain silent, so please shut up.
(Webstyle)

Schoolboeken zijn er om te laat te zijn.
(VN)

Als niets helpt, raadpleeg dan de handleiding.

Doppler effect:
The tendency of stupid ideas to seem smarter when they come at you rapidly.

Gehoord in het Natuurkundelokaal:
Als je die weet ben je eigenlijk alles klaar!

"Je mag van mij best gek doen of een beetje stout of brutaal zijn, maar normen, waarden en beleefdheid stel ik erg op prijs. Ik ben er ook helemaal niet blij mee als ,mijn dochter Nina van vijftien of de drie kinderen van mijn man Harald, die ook in de puberteit zitten, thuiskomen met verhalen over hoe verschrikkelijk bot er weer werd gedaan tegen die en die leraar. Je zult maar leraar zijn tegenwoordig.”
(Theatervedette Loes Luca)

Het duurt 20 tot 25 jaar voordat het stukje kauwgom dat je zojuist hebt uitgespuwd is vergaan.

Geef oudere docenten normale leerlingen en iedereen is gelukkig (VN)

Gehoord in een Engels lokaal:
“Ik kan je niet verstaan als je je vinger niet opsteekt!”

Stelling van Allen:
Een bokje en een leeuw kunnen best naast elkaar gaan liggen, alleen zal het bokje weinig slaap krijgen.

Wiskundigen zijn net Fransen: als je iets tegen ze zegt, dan vertalen ze het in hun eigen taal en dan is het opeens iets heel anders.
(Johann Wolfgang Goethe)

Gehoord in een Natuurkundelokaal:
Deze levert alleen maar een extra handicap mee.

Cybertheologie
Onze Microsoft
Die op onze harde schijf zijt
Uw Windows worde geheiligd
Uw update kome
Uw bugfix geschiede
In Windows
Als ook in Office
Geef ons heden onze dagelijkse reboot
En vergeef ons onze illegale kopieen
Zoals ook wij vergeven aan onze Hardware-verkopers
En leid ons niet naar IBM
Maar verlos ons van OS/2
Want van u is het DOS
En de Windows
En het NT
Tot in de eeuwigheid
Enter


Sneller praten dan het geluid is een zinloze bezigheid.
(Ir. A. Neumann)


Er is één ding dat een computer nooit zal kunnen: 
van de apen afstammen!
(Piet Grijs)

Top Ten Reasons Why Studying is Better Than Sex!
10.You can usually find someone to do it with.
9. If you get tired, you can stop, save your place, and pick up where you left off.
8. You can finish early without feelings of guilt or shame.
7. When you open a book, you don't have to worry about who else has opened it.
6. A little coffee and you can do it all night.
5. If you don't finish a chapter, you won't gain a reputation as a "book teaser".
4. You can do it, eat and watch TV all at the same time.
3. You don't get embarrassed if your parents interrupt you in the middle.
2. You don't have to put your beer down to do it.
and the number one reason is .....
1. If you aren't sure what you're doing, you can always ask your roommate for help!
Op de site paul.merton.ox.ac.uk/ kun je nog veel meer van dit soort lijstjes vinden

The least of the work of learning is done in the classroom.”
Thomas Merton

The best way to keep one's word is not to give it."
(Napoleon)

Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.
(H. Jackson Brown, Jr.)

Never insult an alligator until after you have crossed the river. 
(Cordell Hull)

"Here is the test to find whether your mission on earth is finished. If you're alive, it isn't."
(Richard Bach)
 

Beroemd, maar jong gestorven

1.  Anne Frank,  15 jaar

2.  Toetankhamon, 18 jaar

3.  Jeanne d’Arc, 19 jaar

4.  James Dean, 24 jaar

5.  Nero, 31 jaar

Moeilijk gaaf ? Moordend goor !
 

10 over 10 ?

Waarom staan stilstaande klokken in klokkenwinkels, op foto’s, enz. altijd op 10.10?
Ze staan natuurlijk niet op 12 uur, want dan kan je de kleine wijzer niet zien en zes uur, kwart voor negen of kwart over drie zijn wel erg steile en steriele standen. Het moet ordelijk en symmetrisch zijn en wel over de verticale as, want dat zijn wij zelf ook. Tien voor half twee, tien over vier, tien voor acht en tien over half acht vallen dus af. Dat zijn ook depressieve standen. Je houdt je handen op tien over half vier als je het niet meer weet, als je capituleert; als je sip bent staan je mondhoeken ook zo. Als je lacht staat je mond op tien over tien en je armen houd je zo, als je zegeviert, kijk maar naar de wielrenner die als eerste over de finish rijdt.
En dat het tien over tien moet zijn en niet tien voor twee, is natuurlijk omdat de dag dan nog jong is; bovendien ben je om tien over tien altijd wakker, terwijl je ’s nachts om tien voor twee geacht wordt te slapen. Vijf over elf zou ook nog kunnen, maar dat is de stand van handen omhoog of van vallen.
(naar Harry Mulisch)
 

Spelfouten vallen de lezer eerder op dan denkfouten.

Op hoge leeftijd

1. Bertrand Russell, filosoof,  liep mee in vredesdemonstraties (94)
2. Pablo Picasso, schilderde nog op 90-jarige leeftijd
3. Albert Schweitzer, gaf leiding aan een ziekenhuis in Afrika  (89) 
4. Konrad Adenauer werd Bondskanselier van Duitsland (88)
5. Coco Chanel was directrice van een modebdrijf (85)

Jongetje: „Na wat onderhandelen ben ik met mijn ouders uitgekomen op maximaal twintig minuten opvoeding per dag.“ (VN)

Wanhopige leerlinge:"Ik snap helemaal niks van alles!"


If you receive something that says "Send this to everyone you know," PLEASE pretend you don't know me.

IQ
1. Goethe, Duits dichter, 185
2. Voltaire, Frans schrijver, 170
3. Mozart, componist. 150
4. Jefferson, US president, 145
5. Dickens, schrijver, 145

 

De mensheid behoort tot het dierenrijk, maar aan de een is dat beter te zien dan aan de ander.
((J.Zevenbergen)

Gelezen in de ON-WIJS
 
Docent zijn in de tweede fase is soms retevervelend. Er zijn klassen die gewoon een heel lesuur zelfstandig kunnen werken. Heerlijk denk je dan.. Maar dat valt vies tegen. In dat soort uren komen er geen leerlingen bij je om vragen te stellen, zijn er geen leerlingen die propjes gooien, zijn er geen leerlingen die een diskman iets te hard hebben aanstaan en zijn er geen leerlingen die irritant aan het kletsen zijn met buurvrouw.
Wat doe je dan een heel uur.. Ik begin dan altijd fanatiek na te kijken. Voor een docent liggen er namelijk altijd wel leesdossieropdrachten, schrijfdossieropdrachten of oefeningen om na te kijken. Maar daar word je na een half uur ook wel flauw van.
Maar blijkbaar mag je als docent dan ook niet een beetje gek doen.. want een beetje gekke bekken trekken of een beetje door de klas lopen en een beetje irritant zijn, levert al gauw een opmerking op: "meneer, wilt u even gaan zitten, u leidt me af..".
 Je mag ook niks als docent..


If A equals success, then the formula is:
A = X + Y + Z,
X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut."
(Albert Einstein)

 

One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.
(A.A. Milne)

Be open-minded, but not so open-minded that your brains fall out.
(Stephen A. Kallis, Jr.)

Three may keep a secret, if two of them are dead.
(Benjamin Franklin)
 

De mobiele telefoon is het knuffelbeest van de 12-plusser.
(Saskia Mol)

He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever."
(Chinees spreekwoord)

Als je schreeuwt wordt men gehoord, maar dat betekent niet dat er naar je geluisterd wordt.
(Ir. P. Campestrini)

Television has proved that people will look at anything
rather than each other."
(Ann Landers)
 

Verzuchting van een wanhopige 3 Havo-leerlinge in de Voorfase:
“Die k..leraren proppen al die lessen helemaal vol!”

Weten wat je begrijpt, en weten wat je niet begrijpt, dat is kennis.”
(Confucius)

Compliment:
“Jij bent zo blond, dat je niet eens weet dat je blond bent!”
 
Wiskunde op A-niveau
“Het gemiddelde van soms is heel weinig.”
 

Wanhopige CM-leerlinge die moet leren rappen:
“Ik heb liever 6 uur Wiskunde dan 1 uur CKV.”
 

Gelezen in Trouw
 
Het meest schrijnende voorbeeld van een wetenschap die in Nederland aan het sterven is, is de wiskunde. Weinigen beseffen hoe groot het belang van wiskunde is voor een moderne industriële samenleving. De kunst van de wiskundige modelvorming heeft vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden. De ontwikkeling van de moderne natuurkunde was ondenkbaar zonder de wiskunde. Maar wiskundige modellen zijn inmiddels ook onmisbare instrumenten voor de biologie, het farmaceutisch onderzoek, de financiële wereld, de econometrie, de taalkunde en vele andere gebieden.
(een Woeste Wiskundige)

 

Belangrijkste denkers
1. Confucius
2. Plato
3. Aristoteles
4. St. Thomas van Aquino
5. Copernicus


Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I'm not there, I go to work.”
(Robert Orben)
 

Gelezen op een PTA-proefwerk:
 OKEE … ik blijf dus echt vet zitten en dat jaar erna weer en weer en dan moet ik van school af en putjes gaan scheppen!
 

Beroemde linkshandigen

1. Charly Chaplin

2. Paul McCartney

3. Leonardo da   Vinci

4. Jack the Ripper

5. Michelangelo

 

Ik verafschuw de luiheid van studenten die met behulp van wiskundige rekenmachines niet meer in staat zijn logisch na te denken. Juist dat aspect is het belangrijkste ingrediënt van de hersencel: begrijpen wat je ziet.”
 (Prof. Barendregt, hoogleraar Wiskunde RU Nijmegen)

We selecteren heel vroeg: onder twaalfjarigen. Het maakt dat onze gymnasiasten moeiteloos op een Amerikaanse topuniversiteit toegelaten zouden worden. Maar daar schrikken we zo van, dat we verder alles doen om excellentie te voorkomen. We doen spastisch over klassen overslaan, de basisvorming en de tweede fase zijn ronduit debiliserend, concurrentie en selectie zijn vieze woorden.
(Dr. Whee Ky Ma)

Beruchtste figuren in de geschiedenis

1. Attila de Hun

2. Adolf Hitler

3. Keizer Wilhelm II

4. Iwan de Verschrikkelijke

5. Idi Amin

Never underestimate the power of stupid people in large groups.


Join the Army, go to distant lands, meet interesting people, kill them!


Gehoord van een kandidaat na een mondeling schoolexamen:
“Wat kan die lerares kletsen, ik kwam nauwelijks aan het woord!”

 

Op school

Juultje maakt huiswerk.
Zij haalt hoge cijfers en krijgt later een goede baan.
Piet maakt nooit huiswerk.
Hij haalt veel onvoldoendes en krijgt later een uitkering.
Piet is stoer.
Juultje is stom!

"My goal in life is to be as good of a person my dog already thinks I am."

Normen en Waarden


Het Rijnlandslyceum in Oegstgeest heeft zijn kantine gesloten, vanwege de rotzooi die de leerlingen er maken. Een leerling beweert: “Ze zijn vooral kwaad omdat we onze lunchpakketten van thuis weggooien, maar dat moeten we toch zelf weten.” Deze leerling roert daarmee een interessant probleem aan. Terwijl Nederlandse jongeren verontrustend dik, vet en papperig worden, bieden scholen in de pauze snacks en andere de vetzucht bevorderend voedsel te koop aan.
Het tekort aan normen en waarden ligt dus niet bij de leerlingen, maar bij de rector.
(Leo Prick)


Two atoms are walking down the street and they run in to each other. One says to the other: Are you all right? - No, I lost an electron! - Are you sure? - Yeah, I'm positive!
 

Always remember  you're unique, just like everyone else

Leraar tegen 4 Havo-leerling tijdens nakijken proefwerk:
3 x 3 =6 ????
Leerling:
Ja, sorry, maar mijn rekenmachine is dyslectisch!

I was such an ugly kid...When I played in the sandbox the cat kept covering me up.

4 mei
Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en in die paar minuten,
smeden wij een band.
Een band,
met ons verleden,
met mensen,
die er niet meer zijn,
met mensen,
die wij niet kennen,
maar die ons dierbaar zijn.
Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en met hen die ons verlieten,
smeden wij een band.
Want door hun moedig dragen,
kunnen wij,
in vrijheid alles doen.
Twee minuten stilte,
is alles wat zij vragen,
twee minuten stilte,
voor wat zij hebben verdragen.
Twee minuten stilte,
voor de mensen van toen.
 
Titia Geertman

 

"Hear and you forget; see and you remember; do and you understand."
Confucius

Gelezen in een werkstuk:
“Fractale muziek zal, zo te horen, wel erg populair zijn bij walvissen.


Compliment
Roses are red, violets are blue,
I once thought I was ugly,
until I saw you!
 

I'm like a mosquito in a nudist camp; I know what I should do, but I don’t know where to start!

Gelezen
(in het blad van de Algemene Onderwijsbond)
 
De situatie oogt overal hetzelfde. De leraar zit aan een bureau en is druk in de weer met een stapel papier. Kinderen zitten aan tafels, vullen soms werkboeken in, maar de meerderheid doet niet veel. Heel af en toe staat er iemand op, loopt naar het bureau, vraagt iets en gaat weer zitten. Dit tafereel duurt nooit langer dan een minuut. Achter in het lokaal zitten twee meisjes al meer dan twintig minuten met elkaar te kletsen. Verveelde huisvrouwen die de ellende in de buurt doornemen. Geen mens die er iets van zegt. Dit is een lesuur in het studiehuis. Van de in krantenberichten genoemde werkdruk is niks te zien. De leraar doet zijn correctie, de leerlingen rommelen maar wat aan. Toch is werkdruk het motief voor de minister om het programma van de Tweede Fase aan te passen. De overlegmaffia is zelfs unaniem blij met het resultaat, vreugde die voortkomt uit de ijzeren wet van de pacificatiedemocratie: mee kletsen is belangrijker dan het resultaat. Want het blijft behelpen. In het profiel Economie & Maatschappij krijg ik minder lesuren, terwijl ik er nu al te weinig heb. De klappen aan de bètakant zijn helemaal onbegrijpelijk. Philips verplaatst momenteel een researchafdeling naar Montreal, daar wonen namelijk wel slimme natuurkundigen.
Vijf minuten voor tijd staan de leerlingen buiten de banken. Met het verlaten van het lokaal wachten ze keurig tot de zoemer gaat. geconditioneerd zijn ze wel (van een leraar Economie).


If all the nations in the world are in debt, where did all the money go?

The opinions expressed herein are not necessarily those of my employer, not necessarily mine, and probably not necessary.

Beroemde roodharigen
1. Lucille Ball, actrice
2. Winston Churchill
3. Oliver Cromwell
4. George Custer, generaal
5. Elizabeth I
6. Hendrik VIII
7. Naploleon
8. Nero
9. William Shakespeare
10. George Washington

Your village called. They want their idiot back.

Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien.  Harry Mulisch

Before you open your mouth to speak, please make sure it's an improvement upon the silence.

Shock your parents, read a book.

Wiskunde is het vak, dat onafhankelijk is van het armoedige mensengedenk.
(Piet Grijs)

 Time is the best teacher; unfortunately it kills all its students!

Beroemdste militaire leiders

1. Alexander de Grote

2. Hannibal

3. Napoleon

4. Erwin Rommel

5. Robert E. Lee

6. Ulysses S. Grant

7. William Sherman

8. John Pershing

9. George Washington

10. Harold Alexander

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein

Earth is the insane asylum for the universe.

Alle ellende in de wereld is te wijten aan het feit dat niet iedereen rustig thuis bij de haard blijft zitten.
(Wiskundige Blaise Pascal)

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein

Earth is the insane asylum for the universe.

This sentence contradicts itself: no, wait, actually it doesn't.

"To be sure of hitting the target, shoot first, and call whatever you hit the target."

 

Basic Laws of Frustration

 

If anything can go wrong, it will.

If anything just can’t go wrong,

it will anyway.

When things are going well,

something will go wrong.

When things just can’t get any worse, they will.

Anytime things appear to be going better, you have overlooked something.

Langste rivieren  ter wereld

1 Nijl

2 Amazone

3 Mississippi

4 Ob-Irtysh

5 Yangtze

6 Hunag Ho

7 Congo

8 Amur

9 Lena

10 Mackenzie

Hersenspinsel

 Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

De Tien Geboden zijn daarom zo kort en duidelijk omdat ze zonder commissie van deskundigen tot stand gekomen zijn.

(Charles de Gaulle)

Wanhopige leerlinge:  “Ik ben helmaal depri, ik heb een lege Y-as!”

Klacht van een leerling: “Ik word helemaal in elkaar gekieteld!”

De kruisvaarders waren minder belangrijk dan de uitvinder van de ritssluiting.
(M. Gijsen)

"Als je de tijd na de donder vermenigvuldigd met de snelheid heb je de afstand. Dus als je de afstand deelt door de snelheid weet je precies hoe snel je geteld hebt."    (Herman Finkers)

Als je een neef hebt bij de belastingdienst, ga dan op straat hem niet achteloos voorbij.(Talmoed)

We spend the first twelve months of our children's lives teaching them to walk and talk and the next twelve telling them to sit down and shut up.

Grootste steden

1  Mexico City 

2. Tokyo

3. Sao Paulo 

4. New York

5. Calcutta 

6. Rio de Janeiro

7. Shanghai 

8. Bombay

9. Peking 

10. Seoul

De welvaart en luxe is zo groot, dat veel jongeren er de noodzaak niet van inzien, daar nog iets aan toe te voegen door heel hard te werken(Nobelprijswinnaar  prof. Gerard ‘t Hooft)

 Leerling over een mislukte CD:
“Ik kwam er na een half uur achter dat ik al vier minuten naar hetzelfde stuk zat te luisteren.”

Geluk is niet meer dan een goede gezondheid en een slecht geheugen (Albert Schweitzer)

God could not be everywhere, so he created mothers.
(Jewish proverb)

Laat ons opstaan en dankbaar zijn, want als we niet veel geleerd hebben vandaag, dan hebben we in ieder geval iets geleerd, en als we helemaal niets geleerd hebben, dan zijn we in ieder geval niet ziek geworden, en als we wel ziek zijn geworden, dan zijn we in ieder geval niet doodgegaan; laten we daarom dankbaar zijn. (Boeddha)

Een wiskundestudent: “Misschien dat er iets gaat veranderen, als iemand van GTST wiskunde gaat studeren. Wiskunde kan heel mooi zijn en de meest zinloze wiskunde is ook het mooiste. Later komt er voor die wiskunde best een toepassing, maar daar gaat het niet om. Misschien moet je in deze tijd wel romanticus zijn om wiskunde te studeren”.

Beleefdheid is de bloem der menselijkheid. Wie niet beleefd genoeg is, is niet menselijk genoeg   (Joubert)

“Studenten zijn op zoek naar een diploma, niet naar intellectuele uitdaging. Ze geven massaal de voorkeur aan trendy studies met weinig contacturen, zodat ze tijd hebben voor een of twee bijbaantjes”.
 (Prof. R. Dijkgraaf)

"No matter how big or soft or warm your bed is, you still have to get out of it."
(Grace Slick)

Mensen die woorden werden

 Capt. Charles Boycott

 Louis Braille

Antoine Sax

 Rudolf Diesel

 Joseph Guillotin

 Capt. William Lynch

 Jean Nicot

 Etienne de Silhouette  

 Marquis de Sade

 Nicolas Chauvin

If crimefighters fight crime, and firefighters fight fires, what do freedom fighters fight?

Top 10 van nieuwe Nederlandse woorden  in 2003


1. SARS
2. SARS-virus, SARS-epidemie, SARS-geval (e.d.)
3. vogelpestcrisis
4. coronavirus
5. allochtonenstop
6. verklikkip/verklikkerkip
7. werkbonus
8. flashmob
9. Mabelgate
10. bekschurft

Hear and you forget; see and you remember; do and you understand.
Confucius

Efficiency is intelligent laziness. (David Dunham) 

Whenever I see an old lady slip and fall on a wet sidewalk, my first instinct is to laugh. But then I think, what if I was an ant, and she fell on me. Then it wouldn't seem quite so funny. (Jack Handey Deep Thoughts)

Teachers open the door, but you must enter by yourself. (Chinese Proverb)

Van een leerling

Geachte heer V.d. Knaap,

Zoals reeds door u aangegeven, volgt hier de verantwoording voor het verzuimen van twee lesuren vrijdag j.l. Hetgeen volgend beargumenteerd kan worden. Donderdagavond j.l. belde  X (eveneens lid van 5h2) mij op, en deelde mij meede dat er geen les was op vrijdag. Waar ik al meer mensen over had gehoord. Reeds op deze gebeurtenissen belde ik Y op, die hier ook al van had gehoord. In de (onschuldige) veronderstelling van het feit dat er geen les zou zijn vervolgde ik met mijn huiswerk. X probeerde mij donderdagavond nog tevergeefs te bereiken, die inmiddels van Z een weerlegging van onze gedachten had gegeven. Echter is het zo, dat de twee uren die door deze misverstanden verzuimd zijn, reeds dubbel door mij op zelfstandige wijze zijn ingehaald. Inmiddels kun u bij mevr. Versnel verifiëren dat ik twee hoofdstukken vorloop. En ook u heeft zonet tijdens Nederland kunnen getuigen, van het feit dat tekst twee van opdracht zeven al reeds is voltooid.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en in de volledige waarheid, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Een leerling uit 5h2.

There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle The other is as though everything is a miracle. (Albert Einstein)

Wie gelijk heeft, hoeft niet te schreeuwen. (Dr. M. Schönherr)

"Want to make your computer go really fast? Throw it out a window."

“Ik vond het PTA echt heel moeilijk en dat kwam omdat ik heel veel niet wist. Het zou wel leuk zijn als je daar ook een keer een hoog cijfer voor zou kunnen halen.”

"The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." (Albert Einstein) 

 

De monarchie is op zich wel leuk, maar alleen het geld dat deze mensen krijgen is gewoon belachelijk veel. En dan gaan ze ook nog een beetje bakkeleien met elkaar in de media. (uit de TAS-enquête)

If your parents never had children, chances are you won't either (Dick Cavett)

Wanhopige leerlinge: “Ik zit in een hele storende fase, al mijn hersencellen zijn dood!”

“There were six teams, three Dutch, two Italian, one German and one French team.” (Uitwisselingsproject 2004)

“We went thrue the center and came first on “het Plein”, then we walked along to the “Binnenhof”, the “Paleis Soestdijk”and “Vredespaleis” lay on the route”
(Uitwisselingsproject)

"It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself." (Eleanor Roosevelt 

“Ik vind het huiswerk dat op het Sint Maartenscollege wordt  gegeven van een te hoge maat. Er blijft maar weinig vrije tijd over als je al je huiswerk goed wilt maken en alles wilt leren, ook al volgt er geen so.”

Leerling uit 2 Vwo: “Wat is dat voor een onzin, dat we in de Meivakantie twee dagen naar school moeten?”

When the horse is dead, get off.

Klachtje bij een werkstuk: “Voor de gegevens van onze eigens school dachten we dat we wel makkelijk terecht konden bij de juiste afdelingsleiders. Maar aangezien deze er bijna nooit zijn als  je ze nodig hebt, heeft het nog wel even geduurd voor we deze gegevens binnen hadden”

De meeste meningen worden niet gevormd, maar bedacht om ook eens wat te zeggen.
( Ir. G. Korevaar)

Het ‘digitale tijdperk’ heeft in tegenstelling tot de algemene verwachting, niet geresulteerd in vermindering van het totale papierverbruik, maar tot vermindering van het aantal postbodes.

Leraar: “Pak een pen en ga eens aan het werk! ”
Leerling: “ Ik zit de theorie te bestuderen.”
Leraar: “Die heb ik net uitgelegd.”
Leerling: “Ja, maar toen zat ik er door heen te praten! ”
Leraar zakt zacht wenend ineen.

Wie zijn hoofd vult in plaats van zijn zakken wordt minder snel gerold.
(J.v.Schie)

Zonder sommen maken kan men geen ingenieur worden.
(B.Rieger, Dipl. Ph)

Gehoord in een rapportvergadering:
Afdelingsleider tegen docent: Hoe komt deze leerling aan zo’n laag rapportcijfer?
Docent: Tja, het is het gemiddelde van allemaal lage cijfers!
De hele vergadering knikt begrijpend na deze glasheldere uit leg.

Geef mensen een eenvoudige technologie en ze worden afhankelijk.
Leer ze om technologie te ontwikkelen en ze worden onafhankelijk.

Hoe ouder je wordt , hoe langzamer je dood gaat.
(D.B.)

Imagination is more important than knowledge.
(Albert Einstein)

De zee is nooit klaar,
die beweegt maar door
op een manier alsof
het zin heeft
bijna beledigend
voor een mens die
altijd een keer moet
ophouden.
(Bert Schierbeek)

According to a sutdy at Hrravad Unerstiivy msot pelope can raed and unadetnrsd any mxied up
wrod as lnog as the frsit leettr and the lsat lteter are in palce.
This is bcesaue we raed wrods as a wolhe and not as leretts in oderr.
So y'oure smraetr tahn you thohgut hhu?

In een Chinese collegezaal luisteren de studenten naar de docent . In een Nederlandse collegezaal communiceren de studenten met de docent .
(Y. Li, MSc)

I believe you should live each day as if it is your last , which is why I don’t have any clean laundry because, come on, who wants to wash clothes on the last day of their life?

"The scientific theory I like best is that the rings of Saturn are composed entirely of lost airline
luggage."
(Mark Russell)

God schiep eerst de man en daarna de vrouw. Dat bewijst dat de eerste invallen vaak de beste zijn.
(Paul Koeck, Vlaams auteur)

Voor wie nadenkt tijdens het intikken van tekst is typen met twee vingers meer dan efficiënt
genoeg.
( Ir. P. de Wilde)

Literatuur en Wiskunde hebben één ding gemeenschappelijk: er is enige toepassing, maar toch is het primair een leuk tijdverdrijf.

Dogma’s zijn grotere vijanden van de waarheid dan leugens.

Er bestaan geen excuses om minder te presteren dan waartoe je in staat bent .
(Marten Toonder)

If the world were 100 people:
There would be:
57 Asians, 21 Europeans, 14 from North and South America, 8 Africans,
52 would be female, 48 would be male
70 would be nonwhite, 30 white
59% of the entire world's wealth would belong to only 6 people, and all 6 would be citizens of the United States
80 would live in substandard housing
70 would be unable to read
50 would suffer from malnutrition
1 would be near death
1 would be near birth
Only 1 would have a college education

Ik spreek Spaans met God, Italiaans met de vrouwen, Frans met de mannen, en Nederlands
met mijn paard.
(Keizer Karel V, 1500-1558)

"Arithmetic is where the answer is right and everything is nice and you can look out of the window and see the blue sky -- or the answer is wrong and you have to start over and try again and see how it comes out this time."
(Carl Sandburg)

There is a theory which states that if anyone ever discovers where the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states this has already happened.
(Alfred de Wijn)

Ik chat, dus ik besta!

Als iemand zegt dat de deur altijd open staat , betekent dit nog niet dat er geen hoge drempel kan
zijn.
M. Bouwkamp

NT-leerling tijdens examen Frans: "Meneer, het staat niet in mijn BINAS!"

Mensen zijn gelijk in hun streven naar onderscheid.
(Drs. P. Govers)

NUL

Nul is het aantal golven in een vijver vol met ijs.
Nul is het aantal kippen met een geldig rijbewijs.
Nul is het aantal cirkels met wel zeven stompe hoeken.
Nul is het aantal singles die een trouwjapon uitzoeken.
Nul is het aantal dvd’s dat Mozart heeft bezeten.
Nul is het aantal milky-ways dat Rembrandt heeft gegeten.
Nul is het aantal keepers in een badmintonpartijtje.
Nul is het aantal x’en in het woord “fazanteneitje”.
Nul is het aantal maanden met meer dan 40 dagen.
Nul is het aantal kloosterzusters die een piercing dragen.
Nul is het aantal aardbeien in een pruimenconfiture.

Gravitation can not be held responsible for people falling in love.

Chemie is net koken. Ook al volgt men het recept naar de letter, men krijgt nooit het resultaat
als op de foto.
(J.C. van der Waal)

Een statisticus waadde door een rivier van gemiddeld één meter diep. Hij verdronk.

Het is triest dat er tegenwoordig zo weinig nutteloze informatie is te vinden.
(Oscar Wilde)

De mens bereikt nooit het duizelingwekkende hoogtepunt van wijsheid dat hij niet langer bij
de neus genomen kan worden. Daarom blijven advertenties effectief.
( Ir. A. Bucur)

Het is verstandig om vóór het stellen van een vraag te bedenken of men het antwoord wel
wil horen.
( Ir. J.Dijk)

ik denk altijd eerst goed na voordat ik iets stoms zeg.
(Loesje)

For centuries, people thought the moon was made of green cheese.
Then the astronauts found that the moon is really a big hard rock.
That's what happens to cheese when you leave it out.

Geloof biedt zekerheid over een onzichtbare werkelijkheid.
(F.v.d.Knaap)

You're a good example of why some animals eat their young.
(Jim Samuals)

Buffetten en autorijden halen het primitiefste in de mens naar boven.
( Ir. J. Dijk)

Anyyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.
(Henry Ford)

I think it would be great to be a cat ! You come and go as you please.
People always feed and pet you. They don’t expect much of you.
You can play with them, and when you’ve had enough, you go away.
You can pick and choose who you want to be around.
You can’t ask for more than that .
(Patricia McPherson)