Wie vecht er tegen de draak?

De TAS 
Een website bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege
Webmaster: detas@koezeweb.info

Stuur een e-mail naar De TAS !

Onderwijsprijs
Zuid-Holland 2002

;

HOME
Jaargenda
HOTLINKS
Archief
Citaten
PWS-tips
FAQ
Talen
Wereldliteratuur
A tot Z
Nederlands
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Dialecten
Engels
Grammatica
Literatuur
Poëzie
Frans
Grammatica
Literatuur
Duits
Grammatica
Literatuur
Dialecten
Klass.talen
Algemeen
Latijn
Grieks
Geschiedenis
Algemeen
Oudheid
Middeleeuwen
Oorlogen
Militaria
Raadsels
Musea
Landeninfo
Staatsinrichting
Algemeen
Vorstenhuizen
Landeninfo
Aardrijkskunde
Algemeen
Geologie
Fantasie
Transport
Landeninfo
Economie
Internationaal
Beleggen
Bedrijven
Consumenten
Banken
Science
Geschiedenis
Pseudo
Media
ANW
Docentensites
Musea
Natuurkunde
Atoomfysica
Optica
Geluid
Mechanica
Magn./Electr.
Energie
Docentensites
Scheikunde
Per.syst.
Organisch
Biologie
De Mens
Fauna
Flora
Microbiologie
Organisaties
Huisdieren
De Tuin
Evolutie
Dierentuinen
Musea
Meteorologie
Astronomie
Zonnestelsel
Heelal
Ruimtevaart
Radio
Leven
Wiskunde
Geschiedenis
Stat./Kansrek.
Getaltheorie
Meetkunde
Fractals
Krommen
Rekenmachine
Wedstrijden
Denksport
Tijdrekening
Codering
ICT
CKV
Beeld.kunsten
Kunstenaars
Galeries
Buitenland
Musea
Architectuur
Film

Acteurs

Theater
Mode
Muziek
Instrumenten
Artiesten
Soorten
Klassiek
Katechese
Katholicisme
Protestantisme
Overige
Bijbel
Gebouwen
Spiritualiteit
Filosofie e.d.
Milieu
Seks.voorl
Drugs
Organisaties
Diversen
Verzorging
 Sport
Darts
Hockey
Oefeningen
Voetbal
Genealogie
Algemeen
Nederland
Buitenland
Tweede Fase
Werkstukken
Oefenen
Vervolgstudie
Studentenleven
Werken
Jongeren
Testen
Buitenland
Vaardigheden
School e.o.
(oud-)SMC-ers
Jeugd
Omgeving
Privé
Funstuff
Media
Audiovisueel
Kranten
Winkels
Boeken
Verzekeringen
Diversen
Zoeken
 

 

       Katechese

(en Maatschappijleer)

Kijk ook eens op de subpagina's Katholicisme, Protestantisme, Overige religies, Bijbel, Gebouwen,Spiritualiteit, Filosofie/Psychologie/Ethica, Milieu, Seksuele Voorlichting, Drugsvoorlichting, Maatschappelijke Organisaties en Diversen.

In het Woordenboek van het Christelijk geloof vind je een lijst met woorden uit de 'christelijke wereld'. Hoe vaak komt het niet voor, dat je een woord hoort waarvan je denkt: dat heb ik nou al zo vaak gehoord, maar wat betekent het eigenlijk? Wat is "zonde", hoeveel kost genade, kunnen Pasen en Pinksteren op één dag vallen?

Een heel belangrijk feest in het christelijke geloof is het Paasfeest. Bij Howstuffworks kun je meer over de achtergronden te weten komen. Veel links vind je op de Pasenpagina.

Via de site van het Eternal World Television Network kun je o.a. live luisteren en kijken naar religieuze radio- en televisie-uitzendingen.

God's Long Distance Service biedt passende teksten bij ieder persoonlijk probleem.

Blaise Pascal, een beroemd wiskundige, heeft ook zijn gedachten laten gaan over godsdienst.

Informatie over het kerkelijk leven in Vlaanderen vind je bij Kerknet.

Heel veel links vind je op de christelijke Startkabel. Een andere verzameling staat op christelijke startpagina.

De Grote Wereldgodsdiensten geeft een interessant overzicht. World Scripture brengt de bij de diverse godsdiensten heilige geschriften bij elkaar. Op The World of Religions vind je verwijzingen naar alle grote godsdiensten.

Heel veel info over diverse godsdiensten zijn te vinden op het Religion Center.

Een aantal instellingen van de Universiteit Utrecht willen iedereen in kerk en samenleving die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied en de toepassing daarvan in de praktijk, een helpende hand bieden door het aanbieden van een gateway tot relevante theologische informatiebronnen en een communicatieplatform.

'De Straat' is een multiculturele serie schooltv-programma's voor het vakgebied godsdienst/ levensbeschouwing. De belevenissen en ervaringen van een vriendenclub over zaken als uiterlijk, liefde, geweld, natuur, dood en toekomst staan erin centraal. Op de internetsite kun je lezen wat de verschillende religies over deze onderwerpen te zeggen hebben.

Is er een bewijs dat God bestaat? Kijk op de filosofische website van Apologetics Press.

Wil je een brief aan God sturen? Dat kan, want hij schijnt tegenwoordig in Grijpskerk te wonen. Je krijgt overigens geen antwoord.

Heeft Jezus Christus echt bestaan? De Evangelische Omroep meent van wel en heeft een uitgebreide bewijsvoering op Internet gezet.

Wat is nou een Agnostische Kerk? En wat moet ik me voorstellen bij een agnostische bijbel? Bij The Agnostic Church vind je het antwoord. De Amerikaanse Atheïsten vinden dat vrijheid van godsdienst ook inhoudt bevrijding van godsdienst. Er is verschil tussen agnostisch, atheïstisch  en vrijdenkend. CelebAtheists geeft een lijst met beroemdheden die zich in het openbaar als atheïst hebben laten kennen (bijv. Barry Manilow, Karl Marx, Bill Gates, Bob Geldof). Er is ook een site met als titel Ethical Atheist, waarop je o.a. vragen aan God kunt vinden. Humoristisch bedoeld zijn de tien geboden voor atheïsten. James Haught is een fanatieke atheïst en heeft op zijn site veel artikelen gepubliceerd o.a. over de uitwassen in de Koran en vragen rondom de zgn. goedheid van God bij het verdrinken van kinderen in de tsunami van 2005. De site On Atheism bevat vele vragen en antwoorden op een humoristische wijze geformuleerd. Secular Web meent dat de fysieke wereld een gesloten systeem is, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend door niet tot dat systeem behorende entiteiten, dus men ontkent het bestaan van bovennatuurlijke krachten inclusief God.

Erg kort, maar zeer compleet is de site The Official God Faq.

Wasteland of Wonders is een site vol interessante informatie over alle aspecten van de ongelovige kant van de mensheid, waarbij ook humor niet geschuwd wordt. Wist je trouwens dat het om economische redenen beter is om wel te geloven? Blaise Pascal heeft beredeneerd waarom.

Het Nederlands Heidendom is een samenwerkingsverband van jongeren die zich verdiepen in de voorchristelijke Germaanse cultuur en levensbeschouwing van onze regio.

Humanistiek studeren is wikken en wegen, zoeken en vragen stellen. Tijdens de opleiding bestudeer je het menselijk bestaan in het licht van humanistische tradities. Vragen naar de zin van het leven en existentiële ervaringen staan daarbij centraal. Verschillende filosofische en wetenschappelijke disciplines vormen samen met (beroeps)praktijken de basis van de opleiding. Daarom kun je aan de Universiteit voor Humanistiek zowel theoretisch als praktisch aan de slag.

De humanistische beweging zal zich in het maatschappelijk debat actief opstellen als publiek platform voor humanisme. Daarvoor is de Humanistische Alliantie opgericht, een breed netwerk van humanistische en aanverwante organisaties. Veel info over het humanisme vind je in het Humanistisch Archief.

Het uitgangspunt van het Humanistisch Verbond is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook medeverantwoordelijkheid heeft voor de omgeving en voor anderen. Het Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Daarbij staat de keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid centraal. De lijfspreuk van het Humanistisch Verbond is zelf denken samen leven.

Veel links kun je vinden op de humanismepagina.

Alternative Religions informeert je over natuurgodsdiensten, mysteries, vrijmetselarij, enz.

Is het einde nabij? Bij Apocalypse Soon vind je antwoorden op vragen die je misschien helemaal niet wil stellen. Ook de Amerikaanse onderwijstelevisie heeft een site gewijd aan het Einde der Tijden in de verschillende religies. Nederlandstalig is de site Het Raadsel van de Apocalyps ontsluierd. Ook Visons of the Apocalyps mag je niet missen als dit onderwerp je interesseert.

Het Bahá’í-geloof gaat uit van de eenheid van God en erkent de eenheid van alle Profeten van God. Het doel van Bahá’u’lláh is niet om afbreuk te doen aan de godsdiensten uit het verleden maar juist om ze te vervullen en bij elkaar te brengen. Ook stelt hij dat de basisleringen uit het Jodendom, Christendom, de Islam en andere godsdiensten, deel uitmaken van één waarheid en dat ze elkaar daarom aanvullen. Godsdiensten volgen elkaar op zoals de klassen van een school.

De BBC heeft een aantal interessante sites over kerk en kerkgeschiedenis: het Romeinse geloof, Religie en Ethiek, de geschiedenis van het geloof in Wales en het Christendom.

Religion, Religions, Religious Studies biedt je een groot aantal links naar verschillende geloven en wijsgerige tradities.

Hoe vieren ze Kerstmis in andere landen? Dat vertellen ze je bij Christmas World. History Channel heeft een site over de geschiedenis van het Kerstfeest. In onze Kersttijd wordt het Kwanza-feest gevierd, een non-religieuze Afro-Amerikaanse feestdag. Kijk ook eens op de Official Kwanzaa Website. Ook bij Howstuffworks kun je info vinden over het Kerstfeest en over Kwanza. Bij Howstuffworks kun je ook lezen wat die Amerikanen nu precies met mistletoe (maretak) hebben. Amerikanen zijn gek op leuke verlichting met de Kerst, er zit zelfs een hele geschiedenis achter..

Heel veel links over Kerstmis vind je op een pagina van Startkabel.

Bij Faith News vind je veel info over geloof en daaraan verbonden zaken.

CrossSearch is een zoekmachine voor christelijke websites.

Heb je nog niet genoeg gevonden? Probeer dan ook eens de christendompagina.

Chroom Digitaal 2000 houdt zich bezig met religie in de literatuur.

Cult Information is een site over sektes en andere verontrustende groeperingen. Ze hebben ook een top vijf van hersenspoelende groeperingen (Scientology, Mormonen, Jonestown, Heaven's Gate en Landmark Education).  Howstuffworks heeft ook een site over sektes.

Studie- en Adviesgroep Sekten (S.A.S.) is een  vereniging  voor en door voormalige sekteleden, familie en vrienden. Ze hopen door hun site te kunnen bijdragen tot een beter begrip van het fenomeen sekten en van het Wachttorengenootschap in het bijzonder.

De site Religious Movements verzamelt info over allerlei religieuze stromingen.

 Het American Scientific Affiliation probeert een brug te zijn tussen geloof en wetenschap.

De Eenheid van de wereldreligies is een interreligieuze website die de eenheid binnen de verscheidenheid van de wereldreligies wil laten zien. We willen hiermee bijdragen aan een beter begrip van elkaar. De eerste stap om waardering te krijgen voor 'andere religies' is immers het respecteren en leren begrijpen hiervan. Theologen van alle geloven bevestigen steeds meer de positieve waarde van andere religies en proberen de vroegere vooroordelen te voorkomen. Steeds meer wordt aanvaard dat het zoeken naar God of de Ultieme Realiteit aan de basis ligt van iedere religie.

Nog veel meer links vind je op de Gelovenpagina van Startkabel.

De site Religious Tolerance gaat in op tolerantie bij de diverse wereldgodsdiensten.

De Feestenkalender geeft een overzicht van de feestdagen bij Jodendom, Christendom, Islam en Hindoeïsme.

Leuke Start heeft een site vol links naar goden, godinnen, mythologie en astrologie. Nog meer links vind je op de godenpagina. Nissaba heeft een site over godinnen, maar bevat bijv. ook info over de achtergrond van Sinterklaas en een essay van Bertrand Russell over de kwestie waarom hij geen christen is. Nordic Gods geeft info over de Scandinavische natuurgoden.

Gospel.com is een ontmoetingsplaats van meer dan 300 Christelijke gemeenschappen.

Alles over christelijke muziek vind je op COMplanet.

Hij leefde onder ons is een vertelling over het leven van Christus in stripformaat.

Voor mensen die op zoek zijn naar God is er The Godsearch.

GPNY (Global Prayer Network Youth) is een wereldwijd gebedsnetwerk voor jongeren. Bij GPNY gaat gebed hand in hand met evangelisatieacties. Deze evangelisatieacties worden gedaan door jongeren die een passie hebben voor Jezus, want wij geloven dat zij de sleutel zijn om de wereld te veranderen door gebed. Er is ook een Nederlandse afdeling, gelieerd aan de Johan Maasbach Wereldzending.

Op een leuke Thinkquestsite met de titel Iedereen is anders wordt ingegaan op de verschillende geloofsovertuigingen die er bestaan.

Jeruzalem is een heilige stad voor zowel het Christendom, als het Jodendom en de Islam. Er is een interessante Thinkquestsite over deze fascinerende en omstreden stad.

About.com heeft een speciale pagina aan het Christendom gewijd.

In de Digitale School is een klaslokaal voor het vak Levensbeschouwing.

Via de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen krijg je de gelegenheid kennis te maken met de religieuze instituten in Nederland en de vele activiteiten en organisaties die van hen uitgaan of nauw met hen verbonden zijn. Daarnaast vind je informatie over de landelijke organisaties van en voor religieuze instituten.

Satirische kritiek op het werk van de Baptisten vind je bij de Landover Baptist Church.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. In Engeland heet het Leger het Salvation Army. Ook in Canada zit een bloeiende tak.

Op Wikipedia vind je een lijst met bekende theologen, van Polycarpus via Franciscus van Assisi naar Descartes.

OneWay is een Nederlandstalige site met christelijk nieuws.

Het Wesley Center for Applied Theology bevat heel veel religieuze teksten, waaronder ook veel teksten die niet in de Bijbel beland zijn.

7 Weken tot Pasen. Passiespelen, de Matteuspassion, Passievruchten, een gepassioneerde liefde, een voetbalelftal met passie... Wat is passie eigenlijk? En wat heeft de Passie van Jezus te maken met ónze passie? Een site vol ideeën, beelden en gedachten over Passie.

In het Psychologisch Laboratorium van Leuven doet men onderzoek naar het religieus gedrag van mensen. Op de site staan een aantal lezenswaardige artikelen. Michael Rogge doet onderzoek naar de invloed van geestelijke bewegingen (zoals sektes) op hun leden.

De Religion Explorer is een verzameling links op religieus gebied.

Hoe spreek je eigenlijk een geestelijke functionaris aan? Dat leer je op de site over religieuze etiquette.

Wil je je uiten door middel van een tatouage? Dat kan bij een site over religieuze tatouages.

Het Reliplein is een erg aardige site met een leuke startpagina, die vol info staat over het geloof en aanverwante zaken.

Op Sacred Space kun je een dagelijks gebed vinden.

Je hoeft niet altijd serieus te zijn. Shit Happens is een site, waarin je op humoristische wijze de verschillen tussen de godsdiensten kunt aanvoelen.

Stille Nacht, Heilige Nacht is het beroemdste kerstlied aller tijden. Op de site Silent Night info over de makers en het ontstaan van dit lied en een webcam op het kapelletje van Oberndorf, waar de eerste uitvoering plaatsvond.

Pantheisme is, volgens Van Dale, een wijsgerig stelsel dat in de dingen van de natuur slechts onzelfstandige openbaringen of uitvloeisels ziet van een enkele goddelijke zelfstandigheid.

United Communities of Spirit wil een verbinding vormen tussen de verschillende geloven om samen te werken aan een betere wereld.

Er is een webring vol met links naar sites over het geloof in alle verschillende gedaantes.

Erg aardig is de Reliwijzer behorend bij het programma Spiritus van de NCRV. Na een aantal vragen beantwoord te hebben, krijg je een advies over welke godsdienst het beste bij je hoort. Bij Uw webmaster klopte het precies.

Door zijn grote kennis zowel van de bijbelse Boodschap als van het maatschappelijk leven heeft Karl Barth aan zeer velen nieuwe inzichten en motiveringen voor een ander soort geloven en daarmee ook een ander levensgedrag gegeven.

De Stichting Theologienet heeft een website met de naam De Evangelist, waarop veel theologische teksten te vinden zijn, zoals preken, maar ook jeugdverhalen.

Symbols and their meaning is een site vol met occulte symbolen.

Op de site The Big Myths vind je info over o.a. scheppingsverhalen uit culturen van over de gehele wereld.

The Church of the Grey is een aanhanger van ongeorganiseerde religie. Iedereen mag geloven en doen wat hij zelf wil.

Het Millennium of Reconciliation bevat allerlei verzoenende teksten op gnostisch gebied.

Vrij recent is er veel publiciteit geweest over het Evangelie van Judas en de rol die Judas speelde.

De Amerikaanse pastor Greene bouwt de Ark van Noach na in de oorspronkelijke, in de Bijbel genoemde, afmetingen.

Lekker vaag is ook The Trumpeter's Mission, een site die zich voorbereidt op het einde der tijden. De Truth Factor geeft je antwoorden voor het leven, zeggen ze.

De Unitarian and Free Christian Churches noemen zichzelf religieus-liberalen. De Unitarian Universalist Association bundelt meer dan 1000 groepen.

Een oud geloof is gebaseerd op de leer van Zarathustra. De groep die deze leer aanhangt bestaat uit hoogstens 150.000 mensen, waarvan 40.000 in Iran en 75.000 in India (de rest zit voornamelijk in de USA en Canada).

Unusual Churches laat je kennis maken met merkwaardige kerkgenootschappen, ook via Internet.

Van de site Vergadering.nu is niet duidelijk welke stroming aangehangen wordt (ik vermoed de Pinkstergemeente), maar je kunt er wel veel religieuze info op vinden en zelfs MP3's met teksten.

De Duitse uitgeverij Traugott Bautz heeft een site met biografische info over heel veel mensen die voor de kerk belangrijk zijn (geweest).

De Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie werd opgericht door Ds. Sun Myung Moon en bevat veel info over de opvattingen van deze wat omstreden geloofsgenootschap.

Nota Bene is een weblog voor christelijke onderwerpen.

Jezusfreak is een verkondigende site.

Zeer merkwaardig is de Raelian Movement die beweert van buitenaardse oorsprong te zijn.

De Wereldraad van Kerken omvat meer dan 340 geloofsrichtingen in meer dan 100 landen en vertegenwoordigd 550 miljoen Christenen.

Pastor.nl is de pastorale site van Nederland, waar je terecht kunt voor een praatje, een advies, een overdenking, enz.

God, kerk, Jezus, geloven, bidden lijken algemeen bekende begrippen. Maar weten we ook waar en over wie we het dan hebben? Wat weten we eigenlijk van het christendom? Wat houdt het eigenlijk in? De Evangelisch Omroep heeft er een site aan gewijd.

Wereldeenheid gaat over de eenheid van de mensheid, over respect, rechtvaardigheid, begrip, gelijkwaardigheid, naastenliefde en menselijke zwakheden, maar niet over politiek. De site bevat heel veel links naar actuele en religieuze zaken.

Adherents is een site waar je statistische gegevens kunt vinden over religieuze zaken (van het geloof van de Amerikaanse presidenten tot de top 10 van belangrijkste religies en alles wat daartussen zit).

Op Wikipedia kun je een lijst vinden van kerkelijke afkortingen.

Joel News publiceert nieuws en inspirerende artikelen over gebed, opwekking en gemeentegroei.

Zoektocht naar God is een site van iemand die bekeerd is en dat wil verkondigen.